Home » Zdrowy oddech » Dowiedz się, jak skutecznie kontrolować chorobę płuc w domu
Zdrowy oddech

Dowiedz się, jak skutecznie kontrolować chorobę płuc w domu

alergii

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Obecnie pacjenci mogą korzystać z systemów monitorowania i leczenia chorób takich jak np. astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jak ich używać?


Jak kontrolować astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w warunkach domowych?

Trzeba oczywiście rozdzielić te dwie choroby. Każda z nich manifestuje się objawami duszności i kaszlu, ale w inny sposób monitorujemy chorych z astmą a w inny z POCHP. Chorzy na astmę oskrzelową powinni wiedzieć, ile razy w ciągu tygodnia występowała u nich duszność. Jeśli pojawiła się dwa razy w tygodniu lub rzadziej, to kontrola jest prawidłowa. Jeśli występowała częściej, oznacza, że jest nieprawidłowo kontrolowana. Uczucie duszności wybudzające chorego w nocy lub nad ranem to objaw braku kontroli choroby. Podobnie nietolerancja wysiłku fizycznego lub używanie leków ratunkowych częściej niż 2 razy w tygodniu świadczy o tym, że choroba ma się dobrze a pacjent NIE.

W zależności od odpowiedzi na te 4 pytania lekarz prowadzący oraz pacjent zwiększają leczenie kontrolujące chorobę. Ponadto pacjent jest też edukowany, by w razie wystąpienia objawów łączył lek rozszerzający oskrzela ze sterydem wziewnym i tym sposobem, sterował chorobą. Z kolei w przypadku chorych na POChP, aby kontrolować chorobę, pacjent powinien stosować skalę nasilenia duszności MRC lub CAT. Szybkość pojawiania się duszności wysiłkowej to najważniejszy element, który oceniamy w praktyce klinicznej MRC 2 lub CAT powyżej 10 punktów to moment, kiedy należy intensyfikować terapię POCHP. Przynajmniej raz w roku i zawsze po zaostrzeniu choroby, lekarz prowadzący powinien wykonać taki test razem z pacjentem. Takie testy można wykonać bezpłatnie na astma-alergia-pochp.pl.

Jakie są innowacyjne możliwości dostępne na rynku?

Aby lepiej kontrolować chorobę płuc, co jest kluczowe do uzyskania zadowalających efektów i tym samym dobrego samopoczucia, chorzy coraz częściej stosują nowoczesne systemy do ich monitorowania i leczenia. Wśród nich znajduje się np. system spirometryczny AioCare, który umożliwia przeprowadzenie spirometrii w warunkach domowych. To bardzo pomocne rozwiązanie, gdyż ułatwia diagnostykę chorób płuc w momencie, gdy pacjent ma objawy.

Kolejną jego zaletą jest to, że pomaga także w nadzorze nad prawidłową terapią schorzenia. Badanie kliniczne, które przeprowadziliśmy z grupą pacjentów, stosujących system AioCare pokazało, że u niektórych pacjentów na kilka dni przed zaostrzeniem astmy występowało pogorszenie parametrów spirometrii i dzięki temu możliwa była szybka reakcja lekarza – zwiększenie dawek leków, co pomogło uniknąć zaostrzenia, Ponadto taki dodatkowy system monitoringu pozwala uniknąć przejścia z choroby w fazie łagodnej do ciężkiej poprzez szybkie zwiększenie ilości leków kontrolujących chorobę.

Jak prawidłowo wykonać domową spirometrię?

W systemie AioCare można to zrobić w prosty sposób. Pacjenci umawiają się na badanie online i w tym czasie czekają na dostarczenie do domu spirometru. Gdy urządzenie do nich dotrze, wykonują spirometrię. Nad badaniem zdalnie czuwa technik, który nie tylko poinstruuje, jak wykonać badanie, ale również zadba o jego poprawność. Dane pomiaru zapisują się w aplikacji AioCare, a utworzony w niej raport można przesłać np. swojemu lekarzowi.

Jaką rolę stanowi korzystanie z osobistego systemu w dobie pandemii?

W dobie pandemii systemy zdalnej kontroli znacznie ułatwiają opiekę nad pacjentem. Okres ten zaburzył kontakt lekarza z pacjentem, gdyż pacjenci m.in. nie chcą przychodzić na wizyty, obawiając się kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego też powstały nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, które rekomenduje wykonywanie spirometrii nie tylko w gabinecie lekarza, ale również w warunkach domowych.

Dzięki zastosowaniu domowemu nowoczesnych systemów monitorujących chorobę pacjenci nie tylko zmniejszają ryzyko zakażenia w przychodni, ale również skutecznie kontrolują astmę, co zmniejsza ilość zaostrzeń choroby i znacznie poprawia jakość życia pacjenta.

Next article