Home » Zdrowy oddech » W trosce o środowisko. Energooszczędne rozwiązania i zrównoważone finansowanie
zdrowy oddech

W trosce o środowisko. Energooszczędne rozwiązania i zrównoważone finansowanie

Dorota Bartosz

Dorota Bartosz

Ekspert projektów Smarter Finance for Families oraz Build Upon² w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Analizując sektor budownictwa wiemy, że budynki odpowiadają za 40 proc. całkowitego zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 w Europie i jest to jednoznaczny sygnał do podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających katastrofie klimatycznej.

Przed nami szereg wyzwań związanych z zaostrzającymi się przepisami UE, dążącymi do zmniejszenia energochłonności zasobów budowlanych. Zastosowanie w budownictwie rozwiązań energooszczędnych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju może wyraźnie przyczynić się do poprawy jakości środowiska. Inwestorzy i deweloperzy dostosowując się do stawianych wymagań są zmuszeni do inwestowania w wysoce efektywnie energetycznie rozwiązania. Oczekiwaniem tego sektora jest pozyskiwanie narzędzi finansowych promujących zrównoważone inwestycje.

Realizując budownictwo o wysokiej efektywności energetycznej możemy liczyć na niskie koszty eksploatacyjne związane z niskim zużyciem energii. Jednak budownictwo zrównoważone jest czymś więcej – to także dbałość o środowisko naturalne i nasze zdrowie. Budownictwo zrównoważone, często zastępczo nazywane zielonym budownictwem to obszary związane z optymalizacją zużycia energii, efektywnym gospodarowaniem wodą, jakością powietrza wewnętrznego, ekologicznymi materiałami budowlanymi oraz odpowiedzialnym gospodarowanie odpadami także budowlanymi.
Efektywne energetycznie i środowiskowo domy posiadają wysokiej jakości przegrody zewnętrzne ze znacznie wyższą izolacyjnością cieplną, wydajniejszym systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub zastosowaniem skutecznej wentylacji z rekuperacją. Zużycie energii minimalizowane jest poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Innym aspektem jest nie wykorzystywanie gruntów, które w istotny sposób wpływają na bioróżnorodność lub zieloną przestrzeń miasta. Odpowiednia lokalizacja inwestycji zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko dzięki dostępowi do komunikacji publicznej – podkreśla Dorota Bartosz, Ekspert projektów Smarter Finance for Families oraz Build Upon² w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Domy powinny być budowane z materiałów, które nie są toksyczne dla mieszkańców i są bezpieczne w produkcji. Należy promować materiały budowlane produkowane w pobliżu inwestycji, aby zminimalizować negatywny wpływ transportu na środowisko, a także materiały pochodzące z recyklingu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę materiały zapewniające mieszkańcom komfort akustyczny.

Zastosowane rozwiązania technologiczne powinny zapewnić komfort i zdrowie użytkowników gwarantując wysoką jakość powietrza wewnętrznego uwzględniając zagrożenie smogiem. Nie bez znaczenia dla naszego zdrowia jest jakość materiałów wykończeniowych nie zawierających substancji toksycznych. Oświetlenie wewnętrzne należy projektować tak, aby zapewnić bezpieczne i optymalne warunki przy minimalnym zużyciu energii. Projekty, które umożliwiają wprowadzenie naturalnego światła dziennego do budynku bez nadmiernego nasłonecznienia również są atrybutem zielonego domu.

Istotna kwestią jest dbałość o otoczenie budynków, które pozostając w symbiozie ze środowiskiem naturalnym pozwalają zachować wszystkie jego walory. Nadrzędnym elementem powinna być dbałość o bioróżnorodność, wykorzystanie rodzimej roślinności z minimalizowaniem konieczności jej podlewania. Zapewniajmy otwarte place zabaw, miejsce spotkań dla osób starszym w zielonym otoczeniu.

Wszystkie wspomniane obszary wymagają zrównoważonego finansowania.

Odpowiedzią na te wyzwania jest udział Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC w projekcie finansowanym z funduszu Horyzont 2020 – SMARTER Finance for Families. Celem projektu jest stworzenie programów „Zielone Domy i Zielone Hipoteki”, a dalej systemu certyfikacji wielokryterialnej budynków uwzględniającego wspomniane wcześniej obszary. Tak zrównoważone podejście do budynków będzie zintegrowane z odpowiednimi narzędziami finansowymi. W efekcie powstaje łańcuch partnerstwa pomiędzy inwestorami/deweloperami, jednostką certyfikującą i bankami. Produktem finalnym tej współpracy jest preferencyjny kredyt hipoteczny przyznawany na zielone, certyfikowane domy/mieszkania. Projekt rozpoczął się w maju 2019 roku i potrwa 2 lata.

Next article