Home » Zęby » Twoja tarcza ochronna w czasie COVID-19 – najnowsze doniesienia
zęby

Twoja tarcza ochronna w czasie COVID-19 – najnowsze doniesienia

jamy ustnej
jamy ustnej

Stan zębów i jamy ustnej, mający wpływ na zdrowie całego organizmu, zależy nie tylko od naszych nawyków higienicznych, ale również od mikrobioty jamy ustnej. To właśnie określone właściwości środowiska jamy ustnej przyczyniają się w pewnym stopniu do naszej podatności na infekcje wirusowe. Według najnowszych analiz, laktoferyna oraz probiotyk L. salivarius SGL03 skutecznie chronią jamę ustną przed wnikaniem i namnażaniem się chorobotwórczych drobnoustrojów. Jak wykazano w niedawno przeprowadzonym badaniu, te naturalne składniki hamują także rozwój wirusów, w tym mogą być pomocne w walce z COVID-19, zmniejszając namnażanie jego cząstek w ludzkim organizmie. Istnieje zatem powiązanie między stanem jamy ustnej, a rozwojem i przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2.

W jamie ustnej każdego z nas znajdują się niezliczone gatunki bakterii, grzybów i wirusów, które całościowo tworzą tzw. mikrobiotę jamy ustnej. Jednak lekarze przypominają, że nawet najmniejsze zaburzenia równowagi w tym delikatnym ekosystemie może przyczynić się do wielu chorób i schorzeń, również tych występujących poza jamą ustną. Badania pokazują, że nawet połowa dorosłej populacji na świecie zmaga się z chorobami przyzębia, których przyczyną mogą być właśnie bakterie rozwijające się nadmiarze w jamie ustnej w wyniku m.in. złej higieny, przyjmowania nadmiernej liczby leków, stresu czy palenia tytoniu. Jak więc właściwie dbać o mikrobiotę jamy ustnej? Podstawą jest oczywiście regularne mycie zębów, dbanie o higienę jamy ustnej przy pomocy różnych środków, ale również odpowiednia suplementacja.

Choć wydaje się to dość oczywiste, to z badania ankietowego1 przeprowadzonego w sierpniu 2021 r. na grupie 500 Polaków wynika, że niewielu z nas dostatecznie dba o florę bakteryjną, czyli wspomnianą mikrobiotę. Wprawdzie ponad 55 proc. badanych deklaruje, że myje zęby dwa razy dziennie, 71 proc., że stosuje płyny do płukania ust, a 42 proc. nić dentystyczną, to jednocześnie aż 20 proc. respondentów nie używa żadnych dodatkowych środków i zabiegów w celu zapewnienia odpowiedniej higieny jamy ustnej. Co również niepokojące to, że zaledwie 20 proc. respondentów wskazało, że dba o mikrobiotę inną niż w jelitach. Zdaniem wielu lekarzy, społeczna świadomość roli mikrobioty jamy ustnej w utrzymywaniu zdrowia jest wciąż niezadowalająca. Dlatego dla utrzymania jej równowagi poza regularnym stosowaniem dodatkowych środków ochrony i higieny jamy ustnej, pomocne może być również zażywanie suplementów diety zawierających w swoim składzie probiotyki.

Naturalne składniki i ich unikalne właściwości wobec zakażenia SARS-CoV-2 odkryte w najnowszym badaniu

Jednym z produktów, któremu szczególnie warto się przyjrzeć jest suplement diety Salistat SGL03 (NutroPharma). To unikalny preparat, który zawiera m.in. probiotyk L.salivarius SGL03 i laktoferynę, a także witaminę D oraz naturalne olejki eteryczne, które pomagają zachować zdrowie zębów i jamy ustnej, poprzez przywracanie równowagi jej mikrobioty. Co szczególnie istotne w obliczu pandemii COVID-19, wspomniany szczep probiotyczny L.salivarius SGL03 oraz laktoferyna mają pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie tkanek jamy ustnej, ale jak się okazuje mogą również wzmacniać mechanizmy naturalnej bariery ochronnej hamującej przenikanie wirusa do organizmu. Do przełomowych wniosków doszli polscy naukowcy, którzy opublikowali wyniki swoich badań z zastosowaniem składników Salistat SGL032, w czerwcu 2021 r. w prestiżowym czasopiśmie specjalistycznym „Materials”3. Badacze pod kierunkiem dr hab. Pawła Kowalczyka z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN wykazali, że szczep probiotyczny L.salivarius SGL03 i laktoferyna hamują namnażanie cząstek SARS-CoV-2 pobranych od osób zakażonych przez co zmniejsza się potencjał zakaźny tych osób. To zaś ma ogromne znacznie nie tylko dla ograniczania powstawania nowych ognisk zakażeń, ale także dla wsparcia organizmu osoby zakażonej w zwalczaniu wirusa.

Do badań nad efektywnością składników preparatu naukowcom posłużyła ślina zakażonych. Jama ustna jest jednym z miejsc w naszym ciele, przez które jesteśmy najbardziej narażeni na wnikanie koronawirusa do organizmu. Wyniki były tyleż zaskakujące, co jednoznaczne. Okazało się, że już jednokrotne zastosowanie doustne preparatu Salistat SGL03 (NutroPharma) skutkowało aż 3-krotnym zmniejszeniem liczby cząsteczek koronawirusa w ślinie osób zakażonych (badanie in vivo). Co więcej, po nakropleniu Salistat SGL03 na szalki z materiałem pobranym od chorych już po 24 h hodowli nie zaobserwowano żadnego wzrostu bakterii. To z kolei wskazuje na duży potencjał składników produktu w redukowaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w hamowaniu namnażania się go w ludzkim organizmie. Według autorów badania takie działanie może zmniejszać groźbę powikłań chorobowych, hospitalizacji czy nawet zgonu. Jak wykazano w innych badaniach z udziałem zakażonych pacjentów, ryzyko poważnego przebiegu COVID-19 jest znacznie zwiększone w przypadku osób z osłabionym układem odpornościowym lub z nieleczonymi stanami zapalnymi w obrębie jamy ustnej.4,5,6

Oczywiście, suplementacja wspomnianymi składnikami zawartymi w produkcie, który został użyty do badania, powinna być traktowana jako dodatkowa tarcza i tzw. wczesna profilaktyka w działaniach chroniących nas przed COVID-19. Pamiętajmy, że podstawą walki z koronawirusem nadal pozostaje przestrzeganie zasad, które powinny być nam już doskonale znane – używanie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu w miejscach publicznych, unikanie kontaktu fizycznego z nieznajomymi czy regularna dezynfekcja dłoni. Nie należy zapominać też o roli szczepień, zbilansowanej diecie czy regularnym śnie.


1Badanie zrealizowane przez 4OpenMind – Instytut Badań i Analiz Rynku Medycznego, na zlecenie NutroPharma. Przeprowadzone zostało w sierpniu 2021 r. na grupie 500 respondentów, techniką Ci (badanie online – jedna z form pomiarów ilościowych, zakładająca prowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariuszy).
2Do przeprowadzenia badania wykorzystano wymazy pobrane z nosogardzieli od 17 zdrowych ochotników oraz od 17 osób zakażonych SARS-CoV-2. Wyniki uzyskane w badaniu wskazują na potencjał Salistat SGL03 zawierającego laktoferynę oraz probiotyk w hamowaniu namnażania cząstek wirusa SARS-CoV-2 pobranego z nosogardzieli osób zakażonych. Daje to podstawy do twierdzenia, że stosowanie tego produktu może być korzystne szczególnie w przypadku okresu większego narażenia na zachorowania, a także jako środek redukujący rozsiewanie wirusa przez osoby już zakażone. Badanie przeprowadzono metodą in vitro oraz in vivo.
3Kucia M, Wietrak E, Szymczak M, Majchrzak M, Kowalczyk P. Protective Action of L. salivarius SGL03 and Lactoferrin against COVID-19 Infections in Human Nasopharynx. Materials (Basel). 2021 Jun 4;14(11):3086. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34200055/
4Marouf N, Cai W., Said KN., Daas H., Diab H., Chinta VR., Hssain AA., Nicolau B., Sanz M., Tamimi F.,Association between periodontitis and severity of
COVID-19 infection: A case-control study, J Clin Periodontol. 2021 Apr;48(4):483–491.
5Brandini DA., Takamiya AS., Thakkar P., Schaller S., Rahat R., Naqvi AR., Covid-19 and oral diseases: Crosstalk, synergy or association?, Rev Med Virol. 2021 Mar 1:10.1002/rmv.2226.
6https://issuu.com/cdapublications/docs/cdapubs_journal_2020_october
Next article