układ pokarmowy

TOPICS

Pyszna zmiana Agaty

Jej historia może być inspiracją dla innych. Agata Młynarska opowiada o walce z chorobą i pysznej zmianie, która uratowała jej zdrowie i życie.

Alkohol – relaks czy zagrożenie

800 tys. Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a kolejne 2,5 mln pije ryzykownie, szkodliwie. Niektóre badania dotyczące uzależnień pokazują, że ponad 75 proc. alkoholików to wbrew stereotypom, nie osoby o niskim statusie społecznym, ale tak zwani wysoko-funkcjonujący alkoholicy.

Kiedy pokarm szkodzi

Nietolerancja pokarmowa jest niepożądaną reakcją 
na określone pokarmy lub ich składniki przyjmowane 
często oraz w dużych ilościach. Problem nietolerancji pokarmowych, jak oceniają specjaliści, dotyczy nawet 45 proc. populacji.