metoda
przyszłość opieki medycznej
Diagnostyka molekularna, czyli precyzyjna metoda namierzania celu
Diagnostyka molekularna jest standardem postępowania w Polsce już od ponad 10 lat. Jest też coraz skuteczniej wykorzystywana, umożliwiając dostęp do wciąż rosnącej listy nowych terapii dostępnych dla polskich pacjentów.