Skip to main content
Home » Przyszłość opieki medycznej » Telemedycyna – szansa czy zagrożenie dla tradycyjnej medycyny?
przyszłość opieki medycznej

Telemedycyna – szansa czy zagrożenie dla tradycyjnej medycyny?

telemedycyna
telemedycyna

W dobie pandemii koronawirusa wiele usług medycznych zostało zawieszonych lub ograniczonych. Na początku niemożliwe były nawet wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, nie wspominając o kontakcie ze specjalistami. Obecnie stosowane są metody hybrydowe, czyli osobiste wizyty pacjentów w przychodniach, jeśli jest to możliwe, ale i również teleporady – zarówno te telefoniczne, jak i videorozmowy. Czy takie rozwiązanie jest dobre w przypadku leczenia?

igor-grzesiak

Igor Grzesiak

Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Telemedycyna – czym jest?

Telemedycyna według mnie to możliwość wykonywania usług medycznych zdalnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Świadczone usługi medyczne na odległość odbywają się za pomocą rozmowy telefonicznej lub komunikatora video.

Jakie są jej zalety?

Telemedycyna świetnie działa w zakresie wystawiania recept. To, co zrobiło Ministerstwo Zdrowia przez ostatnie dwa lata, wprowadzając e-receptę, jest zbawienne dla systemu. Ułatwia to życie wielu pacjentom i lekarzom. Dzięki temu zmniejszyły się kolejki do specjalistów, ponieważ pacjenci nie muszą się umawiać po odbiór recepty. Drugie ułatwienie to zwolnienia lekarskie również wystawiane zdalnie.

Telemedycyna jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest pewną formą kontaktu z lekarzem i bardzo często jest trafnie używana w przypadku pacjentów, którzy nie muszą osobiście stawiać się w szpitalu lub przychodni oszczędzając swój cenny czas, pieniądze, jak również miejsce w kolejce dla osób bardziej potrzebujących bezpośredniej porady lekarskiej. Nie zawsze jednak telemedycyna jest wskazana.

Jakie są jej wady?

Nie możemy wszystkich usług zdrowotnych świadczyć w ramach telemedyczny. W wielu przypadkach nie jest możliwa odpowiednia diagnoza na odległość. Ja postrzegam to również jako zagrożenie w budowaniu więzi zaufania i relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie i holistyczne podejście do procesu leczenia.

Czy jest zagrożeniem podczas leczenia pacjentów?

Obawiam się chęci przerzucenia dużej części świadczeń na obszar telemedycyny. Co ciekawe, trend ten widać już po rynku komercyjnym. Pacjenci posiadający pakiety w prywatnych przychodniach po prostu z nich rezygnują, ponieważ płacąc, nie oczekują teleporady a bezpośredniego kontaktu ze specjalistą. Liczba abonamentów znacznie spada – ponieważ nie na takie warunki umawiali się klienci. Za świadczenia publiczne także płacimy z własnej kieszeni, więc też powinniśmy wymagać takiej samej obsługi. Jednak w tym przypadku nie możemy pozwolić sobie na wymówienie abonamentu i zawarcie go z konkurencją. Mam nadzieję jednak, że niedogodności związane z pandemią zostaną rozwiązane do lata przyszłego roku i zostanie wypracowany dogodny dla pacjenta model świadczenia usług medycznych, w którym telemedycyna będzie odgrywać swoją rolę, ale nie będzie dominować nad usługami stacjonarnymi.

Next article
Home » Przyszłość opieki medycznej » Telemedycyna – szansa czy zagrożenie dla tradycyjnej medycyny?
Innowacyjna medycyna

Skojarzona aktywna immunoterapia nadzieją onkologii

Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

Zakład Immunologii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rok 2003 uznano na świecie rokiem immunoterapii

Osiągnięcia immunologii nowotworów ostatnich lat wskazały, iż nie tylko brak indukcji swoistych przeciwnowotworowych mechanizmów obronnych, a raczej indukcja mechanizmów je hamujących (immunosupresja) powoduje ucieczkę nowotworu spod kontroli organizmu. Ostatnio zidentyfikowano tzw. punkty kontroli immunologicznej (immune checkpoints), których blokada (np. przez immunetargeting) na poziomie ogólnoustrojowym (antygen 4 związany z limfocytami cytotoksycznymi – CTLA-4) czy lokalnym (czynniki programowalnej śmierci – PD-1, -2) przełamuje immunosupresję i u części chorych wydłuża życie. Jednak aby wyeliminować komórki nowotworowe z organizmu trzeba będzie stosować immunomodulację, np. kojarzyć obie strategie tzn. immunostymulację (np. przy pomocy szczepionek rakowych) z przełamaniem immunosupresji (blokada CTLA-4, PD-1, normalizacja hipoksji w guzie, itp.)

Macierzyste komórki nowotworowe (MKN)

Innym celem immunoterapii pośredniej i bezpośredniej są MKN określane również jako komórki inicjujące nowotwór. Stanowią one tylko frakcję komórek w guzie, czasem niewielką, jednak to one napędzają wzrost guzów, przerzutowanie i są oporne na wszystkie dostępne metody terapii. MKN czują się doskonale w guzie, gdyż w nim występuje niedotlenienie (hipoksja) oraz kwaśne mikrośrodowisko, co aktywuje lokalną immunosupresję i prowadzi do eliminacji uzbrojonych komórek odpornościowych penetrujących guz, poprzez aktywację PD-1, -2. To z kolei powoduje ogólnoustrojową immunosupresję i uniemożliwia indukcję swoistych (przeciwnowotworowych) mechanizmów obronnych (immunologicznych).

Innowacyjne lecznicze szczepionki rakowe

Znaczna część tzw. leczniczych szczepionek rakowych „poległa” w badaniach na drodze do rejestracji i dopuszczenia do obrotu, pomimo potwierdzonej wcześniej aktywności przeciwnowotworowej. Związane to było z brakiem wiedzy, głównie dotyczącej roli immunosupresji oraz relacji między guzem i organizmem gospodarza (pacjentem).

Mój zespół od 20 lat prowadzi aktywną swoistą immunoterapię przy użyciu terapeutycznych allogenicznych genetycznie modyfikowanych komórkowych szczepionek czerniakowych. Efekty terapii są zaskakująco obiecujące, szczególnie jako leczenie uzupełniające u chorych na czerniaka po chirurgicznym usunięciu zmian przerzutowych. U ok. 35 proc. chorych czerniak nie nawraca, u 35 proc. obserwuje się nawrót choroby. W tych przypadkach usuwamy guzy chirurgicznie (źródło lokalnej immunosupresji) i kontynuujemy immunizację. Ok. 30 proc. chorych nie reaguje na leczenie. Ta strategia istotnie wydłuża ludziom życie, a wielu chorych nadal żyje pomimo zamknięcia naboru 7 lat temu.

Dzisiaj zaczynamy rozumieć mechanizmy działania naszej szczepionki oraz powody braku sukcesu innych szczepionek. Wiemy, że modyfikacja genetyczna komórek (czerniakowych) wchodzących w skład naszej szczepionki zmieniła jej fenotyp (cechy) i upodobniła do czerniakowych komórek macierzystych (CKM). Oznacza to, iż poprzez immunizację aktywujemy i uczulamy swoiste komórki odpornościowe (limfocyty T) na wybrane antygeny (markery) tych komórek. Limfocyty te obserwujemy we krwi obwodowej leczonych chorych, które są ukierunkowane na CKM (immunotargeting). W przypadkach nawrotu choroby i formowania guzów, my je usuwamy aby eliminować jądro hipoksji i immunosupresję. Poprzez skojarzenie szczepionki z chirurgią przełamujemy immunosupresję promując immunotargeting i destrukcję CKM.

Obecnie pracujemy nad personalizacją leczenia. Odkryliśmy w surowicy krwi „panel” mikro-RNA, który ma wartość prognostyczną i pozwala na wyselekcjonowanie chorych, którzy odniosą zysk z terapii w postaci istotnego wydłużenia życia.

Next article