Michał-Baryza-1
Kości i stawy
Jeżeli nie mamy zdrowia, to cała reszta nie ma dla nas znaczenia
Jeżeli się zaniedbujemy, to możemy mieć pretensje tylko sami do siebie.
Julita Kotecka Paweł Nerek
kości i stawy
Wspólny trening sposobem na lepszy związek
Sport daje poczucie spełnienia i według nas – bycia kimś wyjątkowym, bo masz pasję, która cię określa.