Home » Kości i stawy » Od genomu do długowieczności
Kości i stawy

Od genomu do długowieczności

sila-genomu-wp
sila-genomu-wp

Zapytajmy lekarza, jak uruchomić mechanizmy obronne naszego organizmu, aby stały się tak silne, by ochronić nasze zdrowie i życie.

Człowiek przetrwał epidemie wirusowe 
i bakteryjne, ponieważ posiada genetyczne mechanizmy obronne (odporność), które są najważniejszą i niezastąpioną ochroną zdrowia i życia. W okresie wzmożonych zachorowań na infekcje wirusowe (grypa) i bakteryjne, sprawność i siła działania genetycznych mechanizmów obronnych człowieka, zadecydują o stanie jego zdrowia i ewentualnym przebiegu choroby.

Fundamentalną rolę w powstawaniu i działaniu mechanizmów obronnych odgrywa szpik kostny, w którym produkowane jest 100 proc. komórek odpornościowych, czerwonych krwinek 
i płytek krwi. Będzie mógł prawidłowo funkcjonować jeżeli otrzyma budulec, szczególnie alkiloglicerole, skwalen i witaminę D3.

Siła genomu

Każdy z nas jest inny, każdy ma swoje upodobania i przyzwyczajenia, cele w życiu i marzenia. Każdego z nas może zachwycać coś innego, podobnie jak i drażnić. Inaczej wyobrażamy sobie przyszłość i w różny sposób dążymy do tego, by wyglądała jak najlepiej. Jest jednak coś, co nas wszystkich łączy – każdy z nas zbudowany jest na podstawie informacji zawartych 
w naszym genomie. To on tworzy nas takimi, jakimi jesteśmy – czyli istotami niemalże doskonałymi, które mogą osiągać nieosiągalne i tworzyć niezwykłe rzeczy. To dzięki zespołom genów, tworzących genom nasz organizm może funkcjonować w niczym niezakłócony sposób, regenerować się każdego dnia, by następnego podejmować nowe wyzwania. To dzięki nim jesteś tym, kim jesteś.

Geny decydują również o tym, co dla nas wszystkich najcenniejsze, czyli o zdrowiu. To ono jest właśnie wynikiem siły ich działania, a zachowanie go jest najważniejszym celem, jaki możemy sobie postawić. Pojawia się więc pytanie – jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla swojego organizmu, by cieszyć się zdrowiem i szczęśliwym życiem w doskonałej kondycji każdego dnia? Rozwiązanie jest wyłącznie jedno – każde działanie, które podejmujemy w tej kwestii powinno być odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego genomu. To dzięki genomowi nasz organizm wie, czego potrzebuje. Wszelkie problemy, jakie się pojawiają, są najczęściej spowodowane naszą ingerencją w jego funkcjonowanie. Podstawowym błędem jest niewłaściwe odżywianie – to ono, bowiem zaburza odpowiednią aktywność genomu.

Jak więc powinno wyglądać właściwe odżywanie człowieka?

Codziennie słyszymy mnóstwo na temat tego, co powinniśmy jeść, a czego jeść nie należy. Badania dowodzą jednoznacznie, iż najwłaściwszą, bo najbardziej naturalną i przyjazną nam dietą, jest ta oparta o zapotrzebowanie wyznaczone przez genom człowieka. Codzienne, regularne dostarczanie niezbędnych substancji budulcowych aktywuje genom, uruchamiając mechanizmy zapewniające optymalny poziom pracy i regeneracji 
naszego organizmu. Wynikiem tego jest stabilne zdrowie, wysoki poziom sił intelektualnych i fizycznych, młodość biologiczna.

Odżywianie w pierwszej kolejności powinno zapewnić odpowiednią ilość budulca mechanizmom obronnym organizmu człowieka. Będą mogły wtedy funkcjonować w pełni swoich możliwości do jakich są przeznaczone – ochrony przed patogenami i komórkami nowotworowymi, oczyszczania oraz regeneracji organizmu. Kiedy brakuje budulca zaczynamy chorować, odczuwamy to w postaci coraz gorszego samopoczucia, utraty energii, sił intelektualnych i fizycznych. Zaczynamy walczyć 
z chorobą! Tylko jak? Oczywiście tylko lekami, a żywność – budulec ponownie jest pominięta, tym bardziej, że w chorobie mamy ograniczony apetyt. Po zwalczeniu choroby następuje faza przywracania zdrowia, bo brak choroby to jeszcze nie zdrowie i pełnia sił. To wszystko kosztuje dużo pieniędzy i czasu, zwyczajnie jest nieekonomiczne.

Gram profilaktyki jest wart więcej niż kilogram leku, a profilaktyka to aktywny genom dzięki stałemu zaopatrzeniu w budulec. Nawet jeżeli zachorujemy to nasze mechanizmy zdrowia i regeneracji będą działały lepiej, zwalczymy chorobę szybciej, a powrót do zdrowia będzie krótszy i pełny. To jest
 ekonomiczne, oparte o badania naukowe u ludzi, dbanie 
o bycie najlepszym jakim możemy być.

Gdzie, zatem szukać substancji budulcowych?

Ich źródłem są przede wszystkim ryby i owoce morza oraz 
naturalne preparaty żywieniowe. Muszą jednak spełniać zasadnicze standardy, gdzie najważniejszy to – badania przeprowadzone u ludzi. Odżywiaj się właściwie – poczuj, jaka siła tkwi w Twoim organizmie.

Next article