Onkologia
Technologiczna rewolucja w radioterapii – precyzja i skuteczność leczenia?
Jaki postęp udało się osiągnąć w radioterapii?
2-Fundacja-Urtica-Dzieciom-wsparcie-–najmłodszych-pacjentów-onkologicznych
Onkologia
Fundacja Urtica Dzieciom – wsparcie najmłodszych pacjentów onkologicznych
FUNDACJA URTICA DZIECIOM została powołana do życia 26 kwietnia 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica, będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 23 lat.