Innowacyjna medycyna
Innowacje w zakresie monitorowania pacjentów kardiologicznych
Szacuje się, że w Polsce mamy do czynienia z 8 do 10 tysięcy przypadków omdleń o nieustalonej przyczynie.
Innowacyjna medycyna
Materiały kościozastępcze to innowacyjne rozwiązania stosowane w chirurgii i ortopedii
Niektóre materiały kościozastępcze dostępne obecnie na rynku są pod względem składu i właściwości fizykochemicznych podobne do kości ludzkich.