Home » Innowacyjna medycyna » Jak mają się startupy medyczne na polskim rynku?
Innowacyjna medycyna

Jak mają się startupy medyczne na polskim rynku?

startupy-medyczne-na-polskim-rynku-WP
startupy-medyczne-na-polskim-rynku-WP

Rynek polskich startupów medycznych jest nadal stosunkowo nowy i niewielki, jednak rozwój tego sektora jest jednym z najbardziej obiecujących. Chociaż jest ich tylko około 100, to jednak rosną w siłę, gdyż ratują system ochrony zdrowia i generują oszczędności.

Startupy medyczne w Polsce – czego dotyczą i kto jest ich odbiorcą?

Polskie startupy medyczne dotyczą różnych specjalizacji, jednak szczególnie wyróżniają się te o tematyce interdyscyplinarnej oraz kardiologicznej (stanowią 44 proc. wszystkich specjalizacji medycznych). Ponadto, połowa polskich startupów medycznych to rozwiązania dotyczące telemedycyny, a w dalszej kolejności – nowoczesnej diagnostyki, mHealth oraz urządzeń medycznych. Polskie startupy medyczne często mają związek ze zdrowym stylem życia, odżywianiem i sportem, a ich odbiorcami są zarówno instytucje, jak i indywidualni pacjenci.

Współpraca z odbiorcami, placówkami rządowymi i firmami medycznymi

Do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania startupy medyczne potrzebują ścisłej współpracy nie tylko z odbiorcami, czyli pacjentami, lekarzami lub użytkownikami indywidualnymi, ale także z instytucjami rządowymi takimi jak Narodowy Fundusz Zdrowia lub czołowe firmy medyczne. Pomysłodawcy deklarują, że praktycznie zawsze, niezależnie od tego, czego konkretnie dotyczy startup, konsultują koncept biznesowy z ekspertami, w tym najczęściej z lekarzami, a dodatkowo z personelem medycznym, farmaceutami, fizjoterapeutami, itp. Właściciele startupów medycznych podkreślają także, jak ważna jest współpraca z różnymi podmiotami, w tym organizacjami medycznymi, korporacjami i instytucjami rządowymi. Niestety, tutaj przedstawiciele innowacyjnych rozwiązań medycznych często zauważają sceptyczne nastawienie podmiotów do prezentowanych rozwiązań, brak czasu na ich poznanie, a także obawy przez byciem zastąpionym. Problemem jest także inny system pracy oraz język komunikacji w sektorze medycznym i branży startupów medycznych.

Wyzwania startupów medycznych na polskim rynku

Jak podkreślają twórcy startupów medycznych, największą potrzebą i barierą w rozwoju jest finansowanie. Aby ten innowacyjny sektor rynku medycznego mógł nie tylko funkcjonować, ale także rozwijać się, właściciele startupów podkreślają, że kwestią kluczową dla osiągnięcia sukcesu jest posiadanie kapitału finansowego, a dopiero później kontaktów (networking), wykwalifikowanych pracowników i specjalistycznej wiedzy. I chociaż finansowanie startupów jest z reguły największym wyzwaniem niezależnie od branży, to trzeba wiedzieć, że startupy medyczne potrzebują więcej funduszy ze względu na m.in. realizację restrykcyjnych norm prawnych, prowadzenie badań klinicznych oraz certyfikację produktu.

Chociaż wiele startupów medycznych osiągnęło już sukces, to nadal są to innowacyjne rozwiązania, które onieśmielają nieznających specyfiki sektora inwestorów. Dodatkowo, zarówno dla pomysłodawców startupów medycznych, jak i płatników wyzwanie stanowi proces legislacyjny oraz procedury certyfikacji. Brak wiedzy i doświadczenia dotyczących jednostek notyfikowanych oraz tego, jak skomplikowane, nierzadko wymagające czasu, są to procesy, może generować dodatkowe koszty i tym samym sprawić, że początkowy kapitał okaże się niewystarczający do komercjalizacji produktu i zakończenia projektu sukcesem. Jednak pomimo wielu wyzwań, startupy medyczne mierzą się z nimi, a ich siła rośnie z każdym rokiem.


Źródło: „Raport o startupach medycznych w Polsce”, MEDmeetsTECH.com i Atena Research&Consulting.
Next article