Home » Innowacyjna medycyna » Życie za Odpady, czyli ekologia w medycynie
Innowacyjna medycyna

Życie za Odpady, czyli ekologia w medycynie

odpady
odpady

Dyrektorzy placówek medycznych alarmują, że stawki za wywóz odpadów medycznych wzrosły dramatycznie – bo aż ośmiokrotnie! I wzrastać będą, a to dla wielu szpitali podwyżki cen za wywóz odpadów rzędu kilku lub nawet kilkunastu milionów złotych w skali roku! Takie kwoty są już znacznym i to stałym obciążeniem budżetu podmiotu leczniczego, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy to oprócz planowej ilości odpadów medycznych, pojawiły się również dodatkowe odpady pandemiczne i szczególnie niebezpieczne – takie jak środki ochrony osobistej i przeznaczone na walkę z wirusem wyroby medyczne.

Ewelina-Zych-Myłek

Ewelina Zych-Myłek

Prezes fundacji Instytut Świadomości.

Dariusz Adam Pańczyk

Członek Rady Świadomych Ekspertów Instytutu Świadomości

Jest drogo i będzie drożej

Odpady medyczne to odpady powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem doświadczeń naukowych i badań z zakresu medycyny. Określa się je jako niebezpieczne ze względu na szczególna szkodliwość i niebezpieczeństwo z nimi związane – z tego powodu są poddane innym regulacjom prawnym niż odpady komunalne.

– Odpady medyczne i szczególnie niebezpieczne, w tym pandemiczne, podlegają dużo surowszym przepisom dotyczącym możliwości ich utylizacji, stąd prawdziwe koszty związane z ich przetwarzaniem są zdecydowanie wyższe niż odpadów komunalnych – mówi Ewelina Zych-Myłek, Prezes fundacji Instytut Świadomości.

– Ma to związek z zaostrzonymi i uzasadnionymi kontrolami organów ochrony środowiska w tym sektorze. Dotychczas wielokrotnie zdarzały się sytuacje nielegalnej utylizacji czy też składowania odpadów medycznych i niebezpiecznych, aby móc proponować klientom niską cenę. Szpitale nie sprawdzały, co faktycznie dzieje się z oddanymi do firm zewnętrznych odpadami – czy są zakopywane, deponowane na nielegalnych wysypiskach czy utylizowane zgodnie z prawem. – teraz to się zmieniło i koszty legalnej utylizacji skokowo wzrosły – wyjaśnia Dariusz Adam Pańczyk, Członek Rady Świadomych Ekspertów Instytutu Świadomości.

Bardziej ekologiczna medycyna

Sektor zdrowia to strategiczny sektor w gospodarce każdego kraju. Jego zadaniem jest ochrona i odtwarzanie zdrowia społeczeństwa, stąd jego wpływ na środowisko powinien być ściśle kontrolowany.

– Ekologiczne innowacje w medycynie to zarówno wdrażanie technologii, jak i rozwiązań systemowych i organizacyjnych, które pozwolą na optymalizacje kosztowe oraz nowe inwestycje, które zniwelują negatywny wpływ sektora zdrowotnego na środowisko – kontynuuje Dariusz Adam Pańczyk.

– Aby budować świadomość w tym nowym obszarze, nasza fundacja Instytut Świadomości uruchomiła ogólnopolską kampanię społeczną Życie za Odpady, której celem jest wprowadzenie realnych międzysektorowych zmian systemowych pozwalających na znaczne oszczędności dla placówek medycznych w zakresie utylizacji odpadów. Co za tym idzie, wygenerowanie dodatkowych środków finansowych w ich budżetach na realizację większej ilości procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów, a także nowych inwestycji w technologie i kadry medyczne – tłumaczy Ewelina Zych Myłek.

Życie za odpady

Optymalizacja stałych i znaczących kosztów podmiotów leczniczych, w tym szpitali, to temat strategiczny. W dobie sieci szpitali, to manager placówki, ewentualnie właściciel, decyduje o relokowaniu środków finansowych wewnątrz przyznanego budżetu ryczałtowego zgodnie z potrzebami i bieżącymi możliwościami.

– Czy zarządzający placówką medyczną chciałby mieć 12 mln zł dodatkowych funduszy rokrocznie w budżecie? Wydaje się to pytaniem retorycznym. Tak znaczne środki mogłyby zostać przeznaczone na dodatkowe refundowane i nierefundowane procedury medyczne m.in. te innowacyjne, dotychczas niedostępne dla pacjentów w Polsce, co przyczyniłoby się do rozwoju medycyny i dałoby nowe szanse chorym. Oczywiście środki te mogłyby zostać przeznaczone również na rozbudowę placówki i inwestycje, a także na zaspokojenie potrzeb finansowych kadr medycznych i ich rozwój w naszym kraju – podkreśla Ewelina Zych-Myłek.

– Instytut Świadomości w ramach kampanii społecznej Życie za Odpady upowszechnia technologię utylizacji odpadów medycznych i szczególnie niebezpiecznych, w tym pandemicznych, która znacząco obniża lub prawie całkowicie eliminuje koszty utylizacji, a dodatkowo generuje darmową energię i ciepło dla placówki medycznej. Ponadto, działa w sposób całkowicie ekologiczny w zgodzie z filozofią ZERO WASTE. Podmioty lecznicze uzyskują samodzielność w utylizacji swoich odpadów – mówi Dariusz Adam Pańczyk.

– Dzięki tej technologii zmieniamy dotychczasowy paradygmat problemu odpadów w podmiotach leczniczych. Uzyskujemy coś absolutnie bezcennego w zamian za coś już zbędnego. Życie za Odpady. Zapraszamy do współpracy wszystkich managerów zdrowia, ekonomików, prawników i dziennikarzy oraz oczywiście decydentów, dzięki wsparciu których, będą mogły dokonać się prawdziwe pozytywne zmiany w systemie ochrony zdrowia, nie tylko w zakresie ekologii, ale również w wyrównywaniu szans w zdrowiu oraz poprawie jakości świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów – podsumowuje Ewelina Zych-Myłek.


Tekst powstał w ramach kampanii społecznej Życie za Odpady
Autor: Fundacja Instytut Świadomości
Next article