Skip to main content
Home » Innowacyjna medycyna » Jak dziś postrzegamy innowacje w ochronie zdrowia?
Innowacyjna medycyna

Jak dziś postrzegamy innowacje w ochronie zdrowia?

innowacje
innowacje

Innowacja to każdy produkt, proces lub ich połączenie, który może być udostępniony konkretnym odbiorcom. Mają generować postęp i umożliwiać jego wdrażanie. Charakteryzują się wysoką wartością dodaną i co ciekawe, nie muszą być droższe od rozwiązań, jakie zastępują. Dzisiejszy system ochrony zdrowia nastawiony jest na zachowanie zdrowia lub jego szybkie odtworzenie. Potrzebuje nie tylko innowacji w technologiach lekowych, nielekowych i terapeutycznych, ale również tych organizacyjnych i zarządczych, bo to właśnie te ostatnie nierzadko są warunkiem do wdrożenia nowoczesnej medycyny.

Ewelina Zych-Myłek

Ewelina Zych-Myłek

Prezes fundacji Instytut Świadomości

Dr Małgorzata Gałązka Sobotka

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

E-zdrowie

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podkreśla istotną rolę technologii, które pozwalają na zdalne monitorowanie stanu zdrowia i leczenia pacjenta.

Pandemia zaburzyła dotychczasową relację lekarz-pacjent i sprawiła, że doceniliśmy telemedycynę i telemonitoring, przede wszystkim w zakresie skutecznej diagnostyki i przewidywania zdarzeń niepożądanych – uważa.

Wpływ na środowisko

Ewelina Zych-Myłek, Prezes fundacji Instytut Świadomości zwraca uwagę, że żaden sektor, w tym sektor zdrowia, nie może być zwolniony ze swojej odpowiedzialności wpływu na środowisko.

– Ekologia w medycynie to już myślenie innowacyjne. Powinniśmy rozwijać takie rozwiązanie technologiczne i organizacyjne, które pozwolą kontrolować wpływ sektora zdrowia na naszą całą biosferę, a jednocześnie przynosić mu wymierne korzyści, w tym finansowe. Dlatego uruchomiliśmy ogólnopolską kampanię Życie za Odpady mającą na celu upowszechnianie technologii i sposobu zarządzania sektorem zdrowia, które pozwolą na poważne optymalizacje kosztów stałych, w tym m.in. utylizacji odpadów medycznych, a jednocześnie wygenerują środki mogące być przeznaczone na nowe inwestycje czy dodatkowe procedury medyczne ratujące zdrowie i życie pacjentów – wyjaśnia Ewelina Zych-Myłek.

– Presja kosztowa w placówkach medycznych narasta, co jest również wynikiem obecnej sytuacji epidemiologicznej. Przy ograniczonych środkach, którymi dysponuje system ochrony zdrowia, coraz ważniejsza staje się odpowiedź na pytanie, czy są przestrzenie, w których jeszcze możemy szukać oszczędności. Doskonałym przykładem są nowoczesne technologie związane z utylizacją odpadów, w szczególności tych niebezpiecznych dla środowiska. Taka utylizacja może odbywać się szybciej, bezpieczniej, efektywniej, a co zaskakuje – również taniej – zgadza się Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dane i narzędzia

Koszt – efektywność to kluczowe hasło dla efektywnego i pozwalającego na innowacje systemu ochrony zdrowia. Nie ma tu już miejsca na modę, poddawanie się impulsom promocji, nieracjonalne prześciganie się z konkurencją, inwestycje stymulowane osobistymi ambicjami, a nie realnymi potrzebami – pozostają twardymi danymi.

– Ważne jest, abyśmy na reorganizację systemu ochrony zdrowia patrzyli przez pryzmat efektywności klinicznej i kosztowej. Planując inwestycje powinniśmy zwracać uwagę na relację kosztu do osiągniętego dzięki niemu wyniku zdrowotnego. Wartość zdrowotna jest wypadkową nie tylko zastosowanych terapii, ale także organizacji procesu diagnostyki i leczenia, zasobów zaangażowanych w ten proces, przyjętych metod zarządzania procesami, jakością i bezpieczeństwem. Nie zawsze więcej sprzętu, czy kolejne bloki operacyjne prowadzą do pożądanych rezultatów. Na problem nieefektywnych inwestycji w polskich szpitalach zwraca uwagę NIK w swoich raportach np. z kontroli dotyczącej zakupu i wykorzystania aparatury medycznej ze środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych.

Wydaje się niezbędne wdrożenie mechanizmów zwiększających efektywność decyzji menedżerskich w tym obszarze. Uczelnia Łazarskiego w konsorcjum z NFZ i Narodowym Instytutem Kardiologii jest w trakcie opracowania a za klika miesięcy sprawdzenie w pilotażu metodyki Hospital Based HTA (HB HTA), czyli wytycznych dla analizy efektywności klinicznej, ekonomicznej i organizacyjnej inwestycji w nowoczesne technologie. Pozwoli to uchronić szpitale przed nieprzemyślanymi zakupami, a z drugiej strony dostarczy wymiernych dowodów, zarówno dla managerów jak i decydentów administracji publicznej w MZ, NFZ i AOTMiT, na potrzebę wdrożenia uzasadnionych, z perspektywy klinicznej i ekonomicznej innowacji szerzej niż tylko środowisko danego szpitala – innowatora – tłumaczy Małgorzata Gałązka-Sobotka.


Tekst powstał w ramach kampanii społecznej Życie Za Odpady
Next article
Home » Innowacyjna medycyna » Jak dziś postrzegamy innowacje w ochronie zdrowia?
Innowacyjna medycyna

Bezpieczeństwo lekowe a innowacje

Budowanie bezpieczeństwa lekowe kraju wymaga innowacyjnych narzędzi. Wykorzystanie Value Based Healthcare do szacowania wartości krajowych leków i innowacyjnego mechanizmu RTR do powiązania ich ceny nie tylko z efektem zdrowotnym – zapewni Polsce suwerenność i bezpieczeństwo lekowe.

Krzysztof Kopeć

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Rady Głównej Konfederacji LEWIATAN, współtwórca i członek Rady Fundacji KOWAL, ekspert w zakresie zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek zarządu Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie.

Innowacje w medycynie to nie tylko nowe leki czy technologie, ale taż nowoczesne rozwiązania organizacji systemu ochrony zdrowia. Innowacją jest wykorzystanie Value Based Healthcare (VBC) w procesie refundacji leków konkurujących na rynku oraz inteligentnych narzędzi, jak Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), do powiązania polityki lekowej i przemysłowej w celu zwiększania bezpieczeństwa Polski.

Szacowanie ceny leku

Zastosowanie VBC do szacowania wartości krajowych leków pokazuje, że jest ona znacznie większa niż najtańszych produktów importowanych. Negocjując ich cenę, trzeba zatem uwzględnić nie tylko efekt zdrowotny, ale i wliczyć koszt bezpieczeństwa lekowego kraju. Należy również uwzględnić korzyści dla polskiej gospodarki. Innowacyjnym narzędziem, które umożliwiłoby taką wycenę jest RTR. Zakłada on automatyczne przedłużania decyzji refundacyjnych leków krajowych firm, a dla leków dopiero wchodzących do refundacji ustalanie cen na poziomie progowym zdefiniowanym ustawie refundacyjnej. W przypadku leków innowacyjnych podmiotów produkujących w Polsce, pierwszeństwo w obejmowaniu refundacją oraz podwyższoną o 20 proc. wartość progu QALY.

Skuteczność terapeutyczna udowodniona

Efekt działania leków generycznych jest udowodniony 20-letnią praktyką kliniczną. Utrzymanie produktu tak długo w terapii świadczy nie tylko o jego skuteczności, ale i bezpieczeństwie stosowania. W stosunku do nowych leków generyki mają mniejsze ryzyko nieznanych działań niepożądanych. Lepsza jest też wiedza na temat długofalowych efektów terapii i większe doświadczenie lekarzy w ich stosowaniu.

Wartość nie tylko zdrowotna

Refundacja krajowych leków powoduje, że publiczne środki zostają w kraju i rozwijają rodzimą gospodarkę. Krajowe firmy w postaci podatków odprowadzają do budżetu państwa równowartość środków przeznaczanych przez NFZ na refundację ich leków. Podnoszą poziom innowacyjności polskiej gospodarki, dają wysoko płatne miejsca pracy dobrze wykształconym Polakom. Wiadomo też nie od dziś, że im prężniejsza gospodarka i zamożniejsze społeczeństwo tym wskaźniki zdrowotne lepsze.

Koszt bezpieczeństwa pacjenta

Żaden lek nie zadziała, jeśli nie będzie dostępny. Dla krajowych producentów zaopatrzenie naszego kraju jest priorytetowe. Kiedy po wybuchu pandemii COVID-19 fabryki w Azji przerwały produkcję w wyniku lockdownu, a tamtejsze kraje zakazały eksportu leków i gdy nawet w UE na pewien czas zamknięto granicę dla transportu farmaceutyków, Polsce groził brak podstawowych leków. Jednak rodzime fabryki zwiększyły produkcję wykorzystując swoje żelazne zapasy substancji czynnych. Bezpieczeństwo lekowe ma jednak swoją cenę, bo produkcja w Polsce zawsze będzie droższa niż w Azji.

Korzystny stosunek ceny do efektów

Krajowe leki generyczne wchodzą do refundacji z ustawą obniżką ceny o 25 proc. Potem konkurują na rynku ceną, co przynosi oszczędności w budżecie NFZ. Pojawianie się konkurujących leków biologicznych sprawia, że za te same pieniądze można leczyć 2 razy więcej pacjentów. Producenci generyków udoskonalają też swoje produkty wprowadzając wygodniejsze i bezpieczniejsze formy podania. Wśród nich: innowacyjne mechanizmy kontrolowanego uwalniania substancji zmniejszające częstotliwość ich przyjmowania, leki o przedłużonym działaniu i „combo” będące kombinacją kilku substancji leczniczych.

Next article