Home » Innowacyjna medycyna » Bezpieczeństwo lekowe a innowacje
Innowacyjna medycyna

Bezpieczeństwo lekowe a innowacje

ceny leku
ceny leku

Budowanie bezpieczeństwa lekowe kraju wymaga innowacyjnych narzędzi. Wykorzystanie Value Based Healthcare do szacowania wartości krajowych leków i innowacyjnego mechanizmu RTR do powiązania ich ceny nie tylko z efektem zdrowotnym – zapewni Polsce suwerenność i bezpieczeństwo lekowe.

Krzysztof Kopeć

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Rady Głównej Konfederacji LEWIATAN, współtwórca i członek Rady Fundacji KOWAL, ekspert w zakresie zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek zarządu Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie.

Innowacje w medycynie to nie tylko nowe leki czy technologie, ale taż nowoczesne rozwiązania organizacji systemu ochrony zdrowia. Innowacją jest wykorzystanie Value Based Healthcare (VBC) w procesie refundacji leków konkurujących na rynku oraz inteligentnych narzędzi, jak Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), do powiązania polityki lekowej i przemysłowej w celu zwiększania bezpieczeństwa Polski.

Szacowanie ceny leku

Zastosowanie VBC do szacowania wartości krajowych leków pokazuje, że jest ona znacznie większa niż najtańszych produktów importowanych. Negocjując ich cenę, trzeba zatem uwzględnić nie tylko efekt zdrowotny, ale i wliczyć koszt bezpieczeństwa lekowego kraju. Należy również uwzględnić korzyści dla polskiej gospodarki. Innowacyjnym narzędziem, które umożliwiłoby taką wycenę jest RTR. Zakłada on automatyczne przedłużania decyzji refundacyjnych leków krajowych firm, a dla leków dopiero wchodzących do refundacji ustalanie cen na poziomie progowym zdefiniowanym ustawie refundacyjnej. W przypadku leków innowacyjnych podmiotów produkujących w Polsce, pierwszeństwo w obejmowaniu refundacją oraz podwyższoną o 20 proc. wartość progu QALY.

Skuteczność terapeutyczna udowodniona

Efekt działania leków generycznych jest udowodniony 20-letnią praktyką kliniczną. Utrzymanie produktu tak długo w terapii świadczy nie tylko o jego skuteczności, ale i bezpieczeństwie stosowania. W stosunku do nowych leków generyki mają mniejsze ryzyko nieznanych działań niepożądanych. Lepsza jest też wiedza na temat długofalowych efektów terapii i większe doświadczenie lekarzy w ich stosowaniu.

Wartość nie tylko zdrowotna

Refundacja krajowych leków powoduje, że publiczne środki zostają w kraju i rozwijają rodzimą gospodarkę. Krajowe firmy w postaci podatków odprowadzają do budżetu państwa równowartość środków przeznaczanych przez NFZ na refundację ich leków. Podnoszą poziom innowacyjności polskiej gospodarki, dają wysoko płatne miejsca pracy dobrze wykształconym Polakom. Wiadomo też nie od dziś, że im prężniejsza gospodarka i zamożniejsze społeczeństwo tym wskaźniki zdrowotne lepsze.

Koszt bezpieczeństwa pacjenta

Żaden lek nie zadziała, jeśli nie będzie dostępny. Dla krajowych producentów zaopatrzenie naszego kraju jest priorytetowe. Kiedy po wybuchu pandemii COVID-19 fabryki w Azji przerwały produkcję w wyniku lockdownu, a tamtejsze kraje zakazały eksportu leków i gdy nawet w UE na pewien czas zamknięto granicę dla transportu farmaceutyków, Polsce groził brak podstawowych leków. Jednak rodzime fabryki zwiększyły produkcję wykorzystując swoje żelazne zapasy substancji czynnych. Bezpieczeństwo lekowe ma jednak swoją cenę, bo produkcja w Polsce zawsze będzie droższa niż w Azji.

Korzystny stosunek ceny do efektów

Krajowe leki generyczne wchodzą do refundacji z ustawą obniżką ceny o 25 proc. Potem konkurują na rynku ceną, co przynosi oszczędności w budżecie NFZ. Pojawianie się konkurujących leków biologicznych sprawia, że za te same pieniądze można leczyć 2 razy więcej pacjentów. Producenci generyków udoskonalają też swoje produkty wprowadzając wygodniejsze i bezpieczniejsze formy podania. Wśród nich: innowacyjne mechanizmy kontrolowanego uwalniania substancji zmniejszające częstotliwość ich przyjmowania, leki o przedłużonym działaniu i „combo” będące kombinacją kilku substancji leczniczych.

Next article