Home » Innowacyjna medycyna » Ablacja 3D skuteczna w migotaniu przedsionków
Innowacyjna medycyna

Ablacja 3D skuteczna w migotaniu przedsionków

Dr hab. n. med. Anna Maria Wnuk-Wojnar

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji, Oddziału Kardiologii

Jakie są objawy migotania przedsionków?

Najczęstszymi objawami są przyśpieszone lub nierówne bicie serca, kołatanie, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia, zmęczenie, niepokój i lęk. Czasami arytmia może przebiegać bezobjawowo.

Ryzyko migotania przedsionków wzrasta z wiekiem. Migotanie przedsionków występuje częściej u osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca.

Należy tutaj podkreślić, że migotanie przedsionków zwiększa ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, dlatego bardzo ważne jest leczenie przeciwzakrzepowe, które to ryzyko zmniejsza.

Jakie badania należy wykonać i gdzie szukać pomocy?

W trakcie wystąpienia objawów należy zgłosić się do lekarza rodzinnego w celu wykonania spoczynkowego badania EKG, które jest podstawowym badaniem wykrywającym migotanie przedsionków, a także podstawowych badań krwi m.in poziomów jonów potasu i sodu, wapnia, poziomów hormonów tarczycy TSH, FT4. Następnie lekarz rodzinny powinien skierować Pacjenta do kardiologa, który przeprowadzi dodatkową diagnostykę. Kolejnymi badaniami jest wykonanie 24 godzinnego zapisu EKG metodą Holtera, ocena struktury i funkcji mięśnia sercowego (Echo Serca), test wysiłkowy.

Leczeniem migotania przedsionków zajmują się Poradnie Zaburzeń Rytmu Serca oraz oddziały szpitalne zajmujące się kompleksowym leczeniem zaburzeń rytmu serca, znajdujące się w większości szpitali klinicznych oraz szpitali szerokoprofilowych. W razie wątpliwości, kontakt do Klinik/Poradni Zaburzeń Rytmu Serca można otrzymać po konsultacji w Poradni Kardiologicznej.

Jakie są metody leczenia migotania przedsionków i co to jest zabieg ablacji?

Dostępne są metody farmakologiczne (leki antyarytmiczne) i zabiegowe. Zabieg ablacji jest zabiegiem inwazyjnym, polega na wprowadzeniu do serca 1-3 cewników-elektrod, którym lekarz w precyzyjny sposób izoluje żyły płucne, których potencjały są źródłem arytmii, od lewego przedsionka oraz nieprawidłowe potencjały w samym przedsionku – w pewnym sensie „wyłącza” nieprawidłowo działające obszary w sercu.

Obecnie w Polsce wszystkie zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc bezpłatne dla Pacjenta.

Czy nie łatwiej brać leki zamiast poddawać się zabiegowi? Czy ablacja jest skuteczna?

Leki działają na objawy, a nie na źródło arytmii – nie rozwiązują przyczyny choroby. Trzeba je brać cały czas, a mimo to choroba może postępować. Poza tym leki mają działania uboczne. Zabieg ablacji ma wysoką skuteczność – przy użyciu niektórych metod, takich jak ablacja RF z użyciem systemu 3D, skuteczność zabiegu wynosi 90 proc., co oznacza, że 9 na 10 pacjentów jest całkowicie wyleczonych i nie ma już problemu z migotaniem przedsionków. To stanowi o tym, że zabieg ablacji ma ogromną przewagę i korzyści nad leczeniem farmakologicznym, przede wszystkim u chorych, u których arytmia nie jest jeszcze utrwalona. Celem ablacji serca jest więc wyeliminowanie arytmii, a co za tym idzie poprawa jakości życia. Zabieg ablacji nie niesie ze sobą żadnych ograniczeń w wykonywaniu codziennych zajęć i aktywności w przyszłości.

Do czego służy system 3D?

System 3D pozwala bardzo precyzyjnie lokalizować cewnik wewnątrz serca pacjenta, trochę na podobnej zasadzie jak samochodowy GPS. Takie urządzenie znacząco zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu, oraz skraca jego czas, a także redukuje konieczność korzystania z fluoroskopii, co oznacza, że pacjent nie jest narażony na duże dawki promieniowania RTG podczas zabiegu. System 3D udziela lekarzowi np. Informacji czy cewnik jest w kontakcie z tkanką oraz pozwala tworzyć przestrzenne mapy serca. Mapa taka tworzona jest przez rejestrowanie ruchu elektrody w sercu Pacjenta. System 3D rejestruje ruch końcówki elektrody i odwzorowuje go na ekranie. Przypomina to malowanie pędzlem, ale w trzech wymiarach.  Dla porównania – fluoroskopia, czyli RTG, jest metodą pokazującą tylko dwa wymiary. Obecne systemy elektroanatomiczne 3D są niezwykle wydajne – czas tworzenia mapy serca jest bardzo krótki, trwa kilka minut, a ilość istotnych dla przebiegu leczenia informacji jest bardzo duża.

Czy zabieg ablacji jest bolesny?

Zabieg polega na wprowadzeniu cewnika przez żyłę udową i wymaga podania znieczulenia miejscowego w pachwinie. Pacjent nie odczuwa z tego powodu bólu. Podczas zabiegu pacjent pozostaje przytomny i w kontakcie z lekarzem. Pełne znieczulenie nie jest wymagane, w trakcie zabiegu pacjent otrzymuje leki, które powodują lekką sedację – pacjent jest dzięki temu spokojny, a zabieg ma dla niego komfortowy przebieg.

Czy zabieg ablacji jest bezpieczny?

Jak każdy zabieg inwazyjny również ablacja jest obarczona pewnym ryzykiem powikłań, ale przy obecnym wyszkoleniu lekarzy i zaawansowaniu technologii odsetek takich zdarzeń jest niezwykle niski. Ablacja jest tym samym uznawana za niezwykle bezpieczny zabieg. Jakość zabiegu przeprowadzanego w polskich szpitalach jest taka sama jak w ośrodkach w Europie Zachodniej.

Jak długo trwa sam zabieg i ile dni trzeba spędzić w szpitalu?

Zabieg ablacji migotania przedsionków trwa około 2 godzin, jest więc bardzo krótki. Po zabiegu pacjent musi spędzić kilka godzin leżąc, aby zagoiło się miejsce wkłucia w pachwinie. Zazwyczaj czas hospitalizacji nie przekracza 3 dni. Typowo pacjenci są wypisywani dzień po zabiegu ablacji, po wykonaniu badań kontrolnych takich jak EKG oraz badanie echokardiograficzne serca. Podczas wypisu ze szpitala lekarz prowadzący przekazuje pacjentowi szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

W jakim czasie po zabiegu można wrócić do pracy?

Po ablacji zaburzeń rytmu serca pacjent otrzymuje zalecenie unikania wysiłków fizycznych przez okres 2-4 tygodni. Po tym czasie pacjent powinien powrócić do aktywności fizycznej i normalnego funkcjonowania.

Next article