Być Zdrowym
Nowotwory narz d w uk adu moczowo p ciowego

Nowotwory narządów układu moczowo-płciowego

Nowotwory narządów układu moczowo-płciowego zwane są popularnie nowotworami „urologicznymi” z powodu ich diagnozowania i leczenia  ich przede wszystkim przez lekarzy urologów. Stanowią one znaczny odsetek wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych u mężczyzn i kobiet albowiem ok. 15 proc.
Pomoc uzale nionym w Polsce

Pomoc uzależnionym w Polsce

Dlaczego każda rozmowa o narkomanii i narkotykach bywa tak trudna? Dlaczego debata na te tematy zamienia się najczęściej w plebiscyt, kto za narkotykami, a kto przeciw? Zasadniczo ścierają się w nich dwie perspektywy, pierwsza to narracja policyjno-rodzicielska, przyjmowana z rożnymi zastrzeżeniami przez ogół społeczeństwa.
Zaka enia uk adu moczowego

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu moczowego to jedno z najważniejszych schorzeń, z którym stykają się ludzie. Na świecie w ciągu roku rozpoznaje się 150 mln nowych zakażeń układu moczowego.
Choroby nerek zagro enie kt rego nie doceniamy

Choroby nerek – zagrożenie, którego nie doceniamy

Jesteśmy w Polsce i na świecie coraz starsi. 14 proc. Polek i Polaków przekroczyło 65 lat, a 10 proc. – 70 lat. Nerki starzeją się razem z nami.
Choroby odzwierz ce

Choroby odzwierzęce

Zwierzęta domowe mogą sprawiać wiele przyjemności i stać się naszymi towarzyszami na długie lata. Musimy jednak pamiętać, że obok codziennej pielęgnacji i zabawy z nimi, należy zadbać także o ich zdrowie, które często wpływa również na zdrowie nas samych.
Szczepienia

Szczepienia

Szczepienia – to zdaniem wielu jedno z najwybitniejszych osiągnięć współczesnej medycyny w zakresie skutecznej profilaktyki i walki z najgorszymi wirusami istniejącymi w naszym Uniwersum.
Choroby zaka ne w Polsce jak si przed nimi broni

Choroby zakaźne w Polsce – jak się przed nimi bronić

Chociaż w latach 70. XX wieku pojawiły się głosy, że możliwe będzie całkowite wyeliminowanie chorób zakaźnych, rzeczywistość pokazała, iż prawdopodobnie nigdy się to nie uda.
Wirus zapalenia w troby C HCV epidemiologia i zapobieganie

Wirus zapalenia wątroby C (HCV) – epidemiologia i zapobieganie.

Wirus zapalenia wątroby C został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych przez czynniki zakaźne.
Nadci nienie t tnicze pod lup

Nadciśnienie tętnicze pod lupą

U każdego dorosłego powinno wykonywać się pomiar ciśnienia najmniej raz w roku. Częstszy pomiar ciśnienia tętniczego jest zalecany u osób z większym ryzykiem zachorowania.
 ycie po zawale

Życie po zawale

Myślę, że ten strach jest naturalny, przecież zawał to bliskie otarcie się o śmierć. Raptem każdy z nas widzi kruchość życia.
Choroby uk adu kr enia g wne zagro enie dla zdrowia Polak w

Choroby układu krążenia – główne zagrożenie dla zdrowia Polaków

Z powodu wciąż dużego zagrożenia chorobami serca i naczyń w Polsce, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest zainteresowane poszerzaniem współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, parlamentem, administracja państwowa. W najbliższej przyszłości PTK chce skupić się na działaniach prowadzących do poprawy leczenia i jakości życia pacjentów, którzy przeżyli zawał serca.
Urologia

Urologia

Nowotwory złośliwe układu moczowego stanowią u mężczyzn około 11 proc. zachorowań, u kobiet 5 proc. zachorowań. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe układu moczowego występuje po 50. roku życia (90 proc.). Ryzyko zachorowania raka układu moczowego wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 4 razy wyższe niż u kobiet.
Problemy z erekcj przyczyn mo e by wiele

Problemy z erekcją – przyczyn może być wiele...

Zaburzenia erekcji (inaczej wzwodu, dawniej określane impotencją) stanowią jeden z najczęstszych i najbardziej wstydliwych problemów seksualnych dotykających mężczyzn.
 ycie bez usterek

Życie bez usterek

Rozmawiamy z Czesławem Beer – legendą polskiej jogi. Uczy od prawie 50 lat. Wychował ponad setkę instruktorów. Cały czas aktywnie pracuje, propagując nie tylko jogę, ale także zdrowy i naturalny styl życia.
Wirusy niewidoczni odwieczni wrogowie Co warto o nich wiedzie

Wirusy – niewidoczni, odwieczni wrogowie. Co warto o nich wiedzieć?

Wirusy – to dość skomplikowane drobnoustroje, nie mające budowy komórkowej, które nie są same zdolne do życia poza żywą komórką i z tego powodu krążą stale pomiędzy innymi żywymi organizmami, powodując rozmaite infekcje.