Skip to main content
Home » Onkologia » Prewencja skórnych odczynów popromiennych w przebiegu radioterapii
Onkologia

Prewencja skórnych odczynów popromiennych w przebiegu radioterapii

Dr n. med. Dorota Kiprian

Specjalista radioterapii onkologicznej Naczelny Specjalista Radioterapeuta Kierownik Zakładu Radioterapii, I Zastępca Kierownika Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska

Skórne odczyny popromienne powstają u wszystkich pacjentów poddawanych radioterapii. Ich nasilenie jest różne i zależne np. od lokalizacji nowotworu oraz dawki napromieniania.


Jak powstają skórne odczyny popromienne?

Radioterapia to jedna z podstawowych metod leczenia nowotworów, której celem jest niszczenie komórek nowotworowych. Aby pozbyć się patologicznej zmiany, cały obszar w jej obrębie jest napromieniany. Oznacza to, że w trakcie leczenia niszczone są też zdrowe tkanki, co skutkuje powstaniem skórnych odczynów popromiennych. Pojawiają się one zwykle w ciągu kilkunastu dni od rozpoczęcia radioterapii, a wraz z jej kontynuacją nasilają się, gdyż skóra nie ma możliwości regeneracji. Aby ocenić nasilenie skórnych odczynów popromiennych, specjaliści posługują się skalą, w której: pierwszy stopień to rumień (skóra jest zaczerwieniona podobnie jak podczas opalania), drugi to złuszczanie na sucho, któremu towarzyszy świąd, trzeci to złuszczanie wilgotne z wysiękiem, bólem i nadkażeniami bakteryjnymi lub grzybiczymi, a czwarty to owrzodzenie z pęcherzami i krwawieniem, które w skrajnych przypadkach prowadzi do martwicy.

Łagodzenie i opóźnianie powstawania odczynów

Przed rozpoczęciem radioterapii pacjenci mogą skutecznie minimalizować ryzyko powstawania odczynów popromiennych. Zgodnie z zaleceniami wystarczy dwa tygodnie przed rozpoczęciem napromieniania wdrożyć tzw. kondycjonowanie skóry, polegające na stosowaniu doustnych preparatów z cynkiem i emolientów na skórę, czyli preparatów zapewniających odpowiedni poziom nawilżenia, zmniejszających ryzyko podrażnień i działających regenerująco. Z kolei po rozpoczęciu radioterapii należy kontynuować pielęgnację emolientami, stosując je nawet kilka razy dziennie. Preparaty te zawierają składniki takie jak ektoina i kurkumina, które działają przeciwzapalnie (zapalenie jest istotą odczynów popromiennych), oraz ceramidy, D-panthenol, trolaminę czy kwas hialuronowy, które koją podrażnienia, działają ochronnie na naskórek i ułatwiają gojenie się skóry.

Istotne jest także stosowanie np. preparatów z silikonem medycznym w sprayu. Warto zwrócić uwagę, by dodatkowo zawierały one substancje takie jak witamina E i cynk, gdyż oprócz działania przeciwzapalnego, wytwarzają na skórze warstwę ochronną, utrzymującą wilgoć i zabezpieczającą naskórek. Trzeba pamiętać, że skład wybranych preparatów łagodzących i opóźniających powstawanie skórnych odczynów popromiennych jest bardzo ważny, gdyż skóra w trakcie radioterapii już od pierwszego dnia napromieniania staje się bardzo wrażliwa (atopowa), tym samym ma wyjątkowe potrzeby, o które należy zadbać.

Higiena i pielęgnacja w trakcie radioterapii

W łagodzeniu i opóźnianiu powstawania skórnych odczynów popromiennych istotne jest także to, by w okolicy napromienianej delikatnie myć skórę z użyciem preparatu o pH neutralnym lub kwaśnym (zamiast zasadowego mydła!), zmywać go letnią wodą i osuszać papierowym ręcznikiem, unikając pocierania skóry. Preparaty pielęgnacyjne należy nakładać tuż po umyciu, na wilgotną skórę poprzez delikatny dotyk (bez wcierania). Ponadto w obrębie napromienianej skóry nie należy stosować perfum oraz innych produktów mogących zawierać alkohol. Warto również pamiętać, by w momencie pojawienia się skórnych odczynów popromiennych, skonsultować z lekarzem oraz w sytuacji wystąpienia nasilonych odczynów skórnych np. z przeszkolonym zespołem pielęgniarskim.

Next article
Home » Onkologia » Prewencja skórnych odczynów popromiennych w przebiegu radioterapii
onkologia

Rola diagnostyki molekularnej w prawidłowej ścieżce pacjenta z rakiem płuca

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Diagnostyka raka płuca i kwalifikacja chorego do właściwej metody leczenia wymaga zaangażowania lekarzy wielu specjalności. Wynika to z samego charakteru nowotworu płuc, który jest chorobą nieheterogenną. Raka płuca najczęściej rozpoznawany jest już w stadium zaawansowanym, często obejmuje nie tylko płuco, ale także inne narządy.

Aby prawidłowo dobrać odpowiednią dla chorego metodę leczenia musimy dysponować kompletem badań diagnostycznych, na podstawie których jesteśmy w stanie określić dokładny typ nowotworu oraz jego stopień zaawansowanie. Bardzo istotna w doborze metody leczenia jest także informacja o ogólnym stanie zdrowia pacjenta (rozpoznanie innych chorób przewlekłych) – to determinuje możliwość podjęcia leczenia radykalnego (operacyjnego). Należy podkreślić, że niektóre metody leczenia, np. leczenie radykalne u części pacjentów nie może być przeprowadzone. Wynika to najczęściej ze złego stanu ogólnego pacjenta, a nie z braku dostępu do metod leczenia, które chcielibyśmy zastosować. U pacjentów z chorobami układu krążenia leczenie operacyjne mogłoby doprowadzić nawet do śmierci.

Kwalifikując pacjenta do leczenia musimy wiedzieć także, czy mamy do czynienia z nowotworem rozsianym na inne narządu – w takim przypadku należy określić jakie narządy obejmuje proces chorobowy.

Dlatego w prawidłowej diagnostyce, a także w doborze metody leczenia kluczowa jest rola zespołu dyscyplinarnego, który na podstawie przeprowadzonych badań jest w stanie określić jaka terapia, w przypadku danego pacjenta będzie najkorzystniejsza. Każdy pacjent powinien w tym momencie być traktowany indywidualnie, a terapię musi być dopasowana nie tylko do jego potrzeb, ale przede wszystkim do możliwości organizmu.

Również na etapie podejmowania decyzji o zastosowaniu innego rodzaju leczenia (nieoperacyjnego) podejście interdyscyplinarne jest bardzo ważne. Biorąc na przykład pod uwagę nowoczesne terapie molekularne, rola dyskusji specjalistów wielu dziedzin jest niezwykle ważna, już na etapie interpretacji wyników badań molekularnych.

W Polsce posługujemy się metodami diagnostyki, które pozwalają nam określić konkretne mutacje, jednak postęp w medycynie przybliża nas do momentu, gdy będziemy w stanie badać pacjenta w wiele szerszym zakresie, co daje nam możliwość optymalizacji leczenia dla potrzeb konkretnego chorego.

Ocena obecności mutacji genu EGFR jest obecnie podstawowym elementem diagnostyki biomarkeru, który powinien być zbadany u każdego chorego na niedrobnokomórkowego raka płuc, który ze względu na stopień zaawansowania choroby jest kwalifikowany do leczenia ukierunkowaną terapią molekularną. Jeśli u chorego nie kwalifikującego się do zabiegu operacyjnego stwierdzimy obecność mutacji EGFR w guzie to działaniem uzasadnionym merytorycznie jest poddanie pacjenta leczeniu właśnie lekami ukierunkowanymi molekularnie. Przeprowadzone badania dowodzą, że chorzy, u których wykryto mutację EGFR znacznie lepiej reagują na leki molekularne niż na chemioterapię.

Leczenie dopasowane molekularne do danego pacjenta bardzo istotnie wpływa na rokowanie chorego. Należy jednak podkreślić trzy kwestie.

Przeprowadzone badania nie wykazały by leki z tej grupy wydłużały całkowity czas przeżycia pacjenta. Wynika to jednak ze struktury przeprowadzonych badań, które nie pozwoliły na rzetelna ocenę skuteczności działanie leków ukierunkowanych molekularnie. Prowadzone przez specjalistów obserwacje kliniczne wyraźnie wskazują jednak, że chorzy odnoszą znaczną korzyść ze stosowanie tych preparatów.

Drugą kwestią jest sposób leczenia. Chorzy przyjmują lek w formie tabletki, w związku z tym nie muszą być hospitalizowani, mogą prowadzić normalne życie zawodowe i rodzinne. Samo leczenie wymaga jedynie okresowych wizyt u lekarza prowadzącego. Jest to cel, który od wielu lat wydawał się niemożliwy do osiągnięcia. Pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową do niedawna wiele dni spędzali na oddziałach, gdzie otrzymywali chemio czy radioterapię. Ich życie często ograniczało się do długich pobytów w szpitalach. Dziś choroba nowotworowa dzięki nowoczesnym terapiom może być traktowana jako schorzenie przewlekłe, które leczone pozwala pacjentowi na prowadzenie w miarę komfortowego życia.

Trzecia kwestia to tolerancja na lek. Dotychczas leczenie nowotworów płuca kojarzyło nam się z bardzo inwazyjną chemioterapią i towarzyszącymi jej efektami ubocznymi, niekiedy wymagającymi hospitalizacji. W przypadku kierowanego leczenia molekularnego efekty uboczne nie mają znaczącego wpływu na codzienne życie chorego.

Mówiąc o leczeniu pacjentów chorujących na raka płuca musimy podkreślić, że pierwsza linia leczenia ma niezwykle istotny wpływ na to, jakie będą ich dalsze rokowania. Jeśli na tym etapie przeprowadzimy kompleksową diagnostykę i potwierdzimy u chorego obecność cechy molekularnej, która pozwala zakwalifikować go do leczenia ukierunkowanego molekularnie to jesteśmy w stanie uzyskać największą szansę na remisję choroby.

W Polsce od stycznia 2019 roku resort zdrowia nałożył na szpitale obowiązek, przeprowadzania diagnostyki molekularnej w laboratoriach, które posiadają Europejski Certyfikat Kontroli Jakości. To niezwykle istotna zmiana, która gwarantuje pacjentom i specjalistom najwyższą jakość przeprowadzania testów molekularnych.

Nadal jednak nierozwiązany pozostaje problem systemowego braku kompleksowości badań w przypadku raka płuca. Oznacza to, że wciąż możliwe jest, że każdy biomarker z podstawowego zestawu biomarkerów, które muszą być zbadane, może być kontraktowany w zupełnie innym laboratorium. Jest to bardzo niekorzystne, z powodu czasochłonności takiej procedury. Zazwyczaj lekarze dysponują tylko jedną próbka materiału pobranego od pacjenta, która po kolei musi trafiać do kolejnych laboratoriów zajmujących się diagnostyką danego pacjenta. W wielu przypadkach zdarza się także, że pobrany materiał nie wystarcza na wykonanie wszystkich zalecanych badań, a nie zawsze stan zdrowia pacjenta pozwala na przeprowadzenie kolejnego inwazyjnego badania, w trakcie którego możliwe jest pobranie kolejnej próbki materiału do badań. Taka procedura mnoży koszty ponoszone przez płatnika oraz wydłuża czas diagnostyki. Trzeba podkreślić, że w przypadku pacjentów z rakiem płuca czas jest niezwykle cenny, a szybkie rozpoczęcie leczenia może decydować o życiu pacjenta.

Next article