Skip to main content
Home » Onkologia » Różowy Patrol Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej
onkologia

Różowy Patrol Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej

rak piersi
rak piersi

Anna Kupiecka

Założycielka, fundator i prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, członek założyciel Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członek Rady Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym wskaźnik śmiertelności w wyniku zachorowań na nowotwory piersi rośnie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów codziennie w Polsce na raka piersi umiera 19 kobiet. Choroba ta coraz częściej dotyka młodych kobiet, które nie wykonują badań przesiewowych. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, na mammografię zgłasza się zaledwie 27 proc. kobiet do tego uprawnionych. Ten niepokojący trend odbiera im szansę na wczesne wykrycie raka piersi, choć ten rodzaj nowotworu w Polsce jest leczony bardzo dobrze. Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2021 r. wynika, że przy wczesnym wykryciu raka piersi szansa na jego wyleczenie wynosi aż 95 proc. To liczby, które pokazują rolę regularnych badań przesiewowych jako narzędzia do zapobiegania i skutecznego leczenia tej choroby. Edukacji na ten temat poświęcone są działania sieci Ambasadorek Różowego Patrolu.

Misja niesienia dobra

Różowy Patrol to program edukacyjny zainicjowany przez Fundację OnkoCafe – Razem Lepiej, wspierany przez partnerów biznesowych i społecznie zaangażowane gwiazdy. Jest skierowany do zdrowej części społeczeństwa. Jego zadaniem jest uświadamianie Polkom, jak ważna jest właściwa profilaktyka nowotworów piersi. Fundacja OnkoCafe realizuje ten cel docierając do wielu miast w Polsce i otwierając w nich Różowe Patrole. Ich szeregi zasilają kobiety, które stają się Ambasadorkami Profilaktyki. Te wyjątkowe grupy kobiet są edukowane przez zespół Fundacji, dostają pełen pakiet wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej oraz narzędzia edukacyjne, takie jak specjalistyczne fantomy do nauki samobadania piersi, ulotki czy poradniki.

Jak mówi Angelika Kubas, Ambasadorka Różowego Patrolu działająca w Olsztynie: Dzielimy się informacjami na temat profilaktyki nowotworowej, uczymy prawidłowego samobadania piersi na fantomie i co najważniejsze – motywujemy do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. To daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ po każdym spotkaniu kobiety decydują się umawiać na badania. Za każdym razem odbieramy to jako sukces, który rozumiem jako potencjalnie uratowane zdrowie a nawet życie tych kobiet. To daje ogromny zastrzyk energii do realizacji kolejnych kobiecych spotkań. To misja niesienia dobra.

Oswoić strach przed diagnozą

Ambasadorki Różowego Patrolu starają się przełamywać strach uczestniczek lokalnych spotkań. Najczęściej słyszą, że kobiety się nie badają z obawy, że coś im zostanie wykryte. Motywujemy je więc zarówno do badań profilaktycznych, jak i zatroszczenia się o swoje zdrowie. Czuję, że jestem częścią misji, zmiany nawyków społeczeństwa, by korzystać z programów profilaktycznych, za które każdy z nas i tak płaci w postaci składek zdrowotnych – dodaje Marta Sulimowicz, Ambasadorka Różowego Patrolu, działająca w Lesznowoli.

Obecnie na terenie całej Polski działają już 54 Różowe Patrole, a do końca 2024 powstanie ich jeszcze 7. Ponadto Fundacja uruchomiła stronę akcji rozowypatrol.pl, gdzie poza bazą wiedzy, informacjami na temat istotności regularnych badań czy ścieżki diagnostycznej, można zapoznać się z instrukcją prawidłowego samobadania piersi.

Działając na poziomie społeczności, Fundacja i Różowe Patrole inspirują kobiety do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia. Aby osiągnąć pełen sukces, niezbędne jest również wprowadzenie rozwiązań systemowych – mówi Dominika Skirmunt, koordynatorka projektu Różowy Patrol z ramienia Fundacji OnkoCafe.

Next article