Onkologia 4
Wsparcie bliskich w chorobie
Pacjent ma prawo, aby bliskie mu osoby wspierały go swoją obecnością w czasie leczenia oraz uzyskiwały informacje o stanie jego zdrowia, proponowanej terapii i  przewidywanych wynikach.
Onkologia 4
Pielęgnacja po radio- i chemioterapii (infografika)
Poznaj sprawdzone sposoby pielęgnacji skóry po radioterapii i chemioterapii.