onkologia 7
To nie cud, to medycyna!
Nieustannie wzrasta perspektywa coraz większej skuteczności walki podejmowanej przez osoby dotknięte chorobą nowotworową. To nie cud – to 
medycyna!
onkologia 7
Jerzy Stuhr – Trzeba żyć!
Gdy jesienią 2011 roku Jerzy Stuhr trafił do szpitala onkologicznego z powodu kłopotów z gardłem, 
a potem zawiesił swoją działalność artystyczną, nie ustawały spekulacje dotyczące przyczyny jego 
złego stanu zdrowia.