Skip to main content
Home » Skóra » Współpraca chirurga z onkologiem jest niezbędna
Skóra

Współpraca chirurga z onkologiem jest niezbędna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, pełnomocnik dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, przewodniczący zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Zdecydowana większość chorych na zaawansowanego czerniaka w Polsce ma szybki dostęp do ośrodków zapewniających wielospecjalistyczną terapię.


Jak kształtuje się sytuacja pacjenta w Polsce w porównaniu do światowych standardów w kontekście leczenia zaawansowanego czerniaka?

Sytuacja w naszym kraju wygląda bardzo dobrze, w zasadzie warunki leczenia są takie same jak w najbardziej rozwiniętych krajach świata. W ciągu ostatnich kilku lat dokonaliśmy postępu i obecnie pacjenci w Polsce mogą korzystać ze wszystkich leków zarejestrowanych do leczenia zaawansowanego czerniaka i leczenia okołooperacyjnego. Co więcej, od kwietnia do programu lekowego dodana została nowa immunoterapia skojarzona. Jedynym wyjątkiem nieobjętym programem lekowym są przypadki leczenia uzupełniającego chorych na grubego czerniaka bez przerzutów do węzłów. W ciągu ostatnich 8 lat aż o ponad 20 proc. wzrosła 5-letnia przeżywalność chorych na czerniaka w Polsce.

Jak wygląda dostęp pacjentów z czerniakiem do leczenia systemowego?

Jeśli tylko pacjent spełnia odpowiednie kryteria – a zdecydowana większość chorych je spełnia – to otrzymuje on szybki dostęp do jednego z 36 ośrodków, które zapewniają wielospecjalistyczną terapię. Wykluczeni są jedynie pacjenci, u których występują przeciwskazania do immunoterapii, wynikające np. z istotnych chorób współistniejących. Blokadą są więc kryteria medyczne, a nie administracyjne. Czerniak nie jest bardzo częstą chorobą, rocznie zapada na niego ok. 4200 osób, z czego 1000-1200 to przypadki zaawansowanego czerniaka.

Czy są plany rozszerzenia programu lekowego i na co mogą liczyć pacjenci w przyszłości?

Obecnie trwa rozpatrywanie kwestii dodania do programu lekowego przypadków grubych czerniaków bez przerzutów do węzłów. Ponadto jako Polskie Towarzystwo Onkologiczne, zawnioskowaliśmy o dodanie do programu również leczenia przedoperacyjnego – taki ruch nie zwiększy kosztów, a znacząco podniesie skuteczność terapii.

Na ile istotna w procesie leczenia jest współpraca chirurga z onkologiem i co w tej współpracy można usprawnić?

Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale jest pewne pole do poprawy. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Narodowy Instytut Onkologii prowadzą wiele szkoleń dla lekarzy, więc większość chirurgów wie, że w przypadku zaawansowanych czerniaków współpraca na linii chirurg-onkolog jest niezbędna. Liczymy na szybkie włączenie w program także wspomnianego leczenia przedoperacyjnego, co znacznie poprawi sytuację chorych. Z pewnością chorzy na czerniaka mają znacznie lepsze warunki terapii w Polsce niż w przypadku innych nowotworów, chociażby raka płuc.

Materiał redakcyjnyMateriał partnera:
Next article