Home » Zdrowy oddech » Inteligentny oddech
zdrowy oddech

Inteligentny oddech

oddech
oddech

Inteligentny oddech jest miarą naszego zdrowia. Co jednak oznacza bycie zdrowym? Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby. Niektóre definicje zdrowia obejmują wymiar duchowy, który można rozumieć jako życie zgodne z własnymi głębokimi wartościami. Rozwój inteligencji oddechowej służy w każdym wymiarze budowania zdrowia, jak również ma swoje funkcje lecznicze.

Michał Godlewski

Breathworker, trener biznesu, coach

Przeciętnie bierzemy 20 000 oddechów dziennie, co oznacza, że 100 metrów kwadratowych naszych płuc wystawione jest na działanie 8000 litrów powietrza – krew przenosi tlen do komórek naszego ciała. W drodze powrotnej z komórek krew niesie 70 proc. końcowych produktów przemiany materii, by wyeliminować je przez płuca (C. Dowling „Rebirthing and Breathwork”). Oddech rewitalizuje, detoksyfikuje i dodaje nam energii.

Zmiany tempa i głębokości oddychania wywołują zmiany w jakości i rodzaju peptydów uwalnianych z rdzenia mózgu (endorfin, naturalnych opioidów oraz innych rodzajów substancji znoszących ból – dzięki temu możemy osiągnąć jego szybkie zmniejszenie [Candace Pert, Molecules of Emotion]).

Wpływ oddechu na nasze życie

Zmiana rytmu i głębokości oddechu potrafi przełączyć funkcjonowanie systemu nerwowego ze stanu pobudzenia na stan relaksu i regeneracji. Badania fal mózgowych osób w treningu oddechu wskazują, że osiągają oni stan głębokiej koncentracji, który właściwy jest praktykom medytacyjnym. Dzięki głębokiej koncentracji wzmacniamy system nerwowy, a to pozwala nam twórczo zareagować na podstawie naszych uczuć. Te same bodźce nie powodują już naszych nawykowych wzbudzeń emocjonalnych.

Zazwyczaj bodźce zewnętrzne (ludzkie zachowanie, sytuacje) wzbudzają nasze reakcje emocjonalne, które prowadzą do konkretnych zachowań. Zachowania te prowadzą do rezultatów. Suma tych rezultatów decyduje o kształcie naszego życia. Świadomość i kontrola oddechu pozwala przerwać łańcuch przyczynowo skutkowy. Umiemy rozpoznać i wyrazić emocje lub odczytać ich komunikat bez konieczności rozładowania ich w działaniu. Jesteśmy w stanie zachować się zgodne z tym, czego chcemy, z tym, co w nas głębsze niż tylko pobudzenie emocjonalne. To daje nam wolność emocjonalną i godność, a także zmienia bieg naszego życia.

Oddech a długość związku

Badania dr J. Gottmana, które zostały przeprowadzone w ciągu 35 lat na 3000 par wskazują, że wzorce zachowań pary pozwalają przewidzieć z dokładnością pomiędzy 85-94 proc. czy para zostanie ze sobą. Jednym z zachowań par, które utrzymują długoterminowe relacje, jest spontaniczne synchronizowanie rytmu oddychania. Jest ono przejawem głębokiego dostrojenia. Oddech jest sposobem doświadczania bliskości i tworzenia relacyjnego dobrostanu.

Świadome oddychanie

Inteligencja oddechowa – nasza zdolność adekwatnego adaptowania rytmu oddychania do sytuacji, zdolność do regulacji stresu, nastroju i poziomu energii, nasza świadomość emocjonalna i zdolność do bliskości, nasza zdolność do uzyskiwania klarownego umysłu i wglądu, a także życie w bliskości z naszymi głębokimi wartościami – podlega treningowi. Jak każdy trening, trening oddechu ma swoje wyzwania. Wymaga praktyki, a czasem przekroczenia strefy komfortu. Jednocześnie jest przyjemny, a korzyści pojawiają się szybko. Zostawię nam pytanie: jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy w mistrzowski sposób rozwinęli naszą inteligencję oddechową?

Next article