Home » Zdrowy oddech » Pylenie – czas START!
Zdrowy oddech

Pylenie – czas START!

Alergicy doskonale wiedzą, że chociaż wiosna jest urokliwą porą roku, to dla nich nierzadko wiąże się ona także z nasileniem objawów choroby. Jak sobie pomóc, aby alergia nie paraliżowała codziennego funkcjonowania?

Pylenie roślin w Polsce1

Alergie na pyłki charakteryzują się sezonowością występowania objawów. Ich nasilenie związane jest ze wzrostem stężenia pyłku roślin w atmosferze. Warto podkreślić, że chociaż można statystycznie określić termin i rodzaj rozpoczęcia oraz zakończenia pylenia poszczególnych gatunków roślin, to są one zmienne i mogą być inne każdego roku. I tak np. w okresie wiosennym w marcu pyli olcha, topola, cis, leszczyna i wierzba, w kwietniu – brzoza i jesion, a wraz z nastaniem lata rozpoczyna się okres pylenia traw, w tym również zbóż.

Warto pamiętać, że czas oraz intensywność pylenia zależy od wielu czynników. Z badań wynika, że niekorzystne objawy alergii mogą najwcześniej pojawić się u mieszkańców południowo-zachodniej części Polski, gdyż to tutaj najszybciej rozpoczyna się pylenie roślin. Z kolei w najlepszej sytuacji są alergicy mieszkający w północno-wschodniej części kraju, gdyż to tam pylenie rozpoczyna się nawet do dwóch tygodni później. Co istotne, wpływ na intensywność pylenia mają również warunki pogodowe. Tym samym, stałe, standardowe kalendarze pylenia mogą wprowadzać w błąd i tym samym uniemożliwiać właściwą diagnostykę, profilaktykę i leczenie.

Objawy alergiczne2, 3

Alergia sezonowa wywołana pyłkami roślin najczęściej ma postać nieżytu nosa. Tym samym wraz ze wzrostem stężenia pyłków w atmosferze u alergika pojawiają się objawy takie jak: kichanie, zwiększona ilość wodnistej wydzieliny, uczucie swędzenia w nosie. Niestety alergia nie zawsze dotyczy tylko błony nosowej – może również objawiać się zapaleniem spojówek, a u niektórych pacjentów powodować objawy astmy oskrzelowej. Co istotne, najczęstszą przyczyną alergii sezonowej, szczególnie w przypadku mieszkańców dużych miast, jest alergia na pyłki roślin. Wielu badaczy uznaje, że może mieć to związek z zanieczyszczeniem powietrza, a największe znaczenie przypisuje się dwutlenkowi azotu, obecnemu m.in. w spalinach, oraz ozonowi, który jest zanieczyszczeniem wtórnym. Co ważne, zanieczyszczenia mogą zwiększać nie tylko wrażliwość na alergeny, ale także częstość występowania reakcji anafilaktycznych.

Co możesz zrobić?1

Podstawą jest znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłków roślin w powietrzu. Aby mieć pewność, że jest ono dopasowane do lokalizacji, warto skorzystać ze specjalistycznych aplikacji mobilnych. Jedną z nich jest Apsik! Dzięki niej możesz sprawdzić mapę pyleń dopasowaną do miejsca zamieszkania czy planowanego urlopu. Uwzględnia ona także prognozowane wzrosty i spadki stężeń, dzięki czemu można skutecznie zaplanować ekspozycję, tak by była jak najmniejsza. Te informacje są istotne również dlatego, że w niektórych przypadkach terapia polega na wcześniejszym wdrożeniu leków np. nawet dwa tygodnie przed wystąpieniem objawów.

W bezpłatnej aplikacji Apsik! użytkownik może również prowadzić dziennik alergika, w którym m.in. notuje występowanie objawów, przyjmowanie leków, co ostatecznie umożliwia także wygenerowanie raportu tworzącego całościowy obraz objawów alergika, a także skuteczności terapii. Oprócz tego aplikacja pozwala także sprawdzić stan jakości powietrza, dzięki czemu podczas występowania smogu alergik może świadomie ograniczyć przebywanie na zewnątrz i tym samym intensyfikację objawów. Apsik! zawiera dodatkowo informacje o dostępnych gabinetach lekarskich, a także porady dotyczące profilaktyki i dbałości o dobre samopoczucie.

Podsumowując, jest dostępną od ręki bazą wiedzy, dzięki której można skutecznie zminimalizować objawy alergii, okiełznać ją i tym samym cieszyć się pełnią życia!


1Rapiejko P., Lipiec A., Monitoring pyłkowy w praktyce AD 2017, Alergia 2/2017, s. 17-19.
2Jura-Szołtys E., Rogala B., Immunoterapia w alergiach sezonowych, Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (1), s. 44-48.
3Majkowska-Wojciechowska B., Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce, Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (1), s. 5-15.
Next article