Skip to main content
Home » Kości i stawy » Edukacja informatyczna seniorów
kości i stawy

Edukacja informatyczna seniorów

Marian Ferenc

Prezes Zarządu Fundacji lub Fundacja Aktywny Senior

Od wielu lat mówi się w przestrzeni publicznej o konieczności edukacji cyfrowej seniorów. Są na to środki publiczne na poziomie krajowym i regionalnym. Mówi się, że barierami są infrastruktura, czyli bezpośredni dostęp do internetu, bariery finansowe takie jak: posiadanie komputera, laptopa, tabletu czy zakup stacjonarnego dostępu do internetu.

Fundacja Aktywny Senior przez ostatnią dekadę zajmowała się szeroko rozminą edukacją aktywizującą seniorów w tym również w obszarze edukacji cyfrowej. W tym czasie zmieniał się i zmienił ten otaczający nas „świat cyfrowy”, który wymaga aktualnie innego spojrzenia w pryzmacie osób późnej dorosłości jak w andragogice określa się wiek senioralny. Za tymi zmianami powinni naszym zdaniem podążać aktualni seniorzy i ci, którzy „wchodzą” w tę sferę społeczną. Ponadto zauważa się, że bez względu na wiek, wszystkie osoby posiadają telefon komórkowy, smartfon i jak widać sprawnie go obsługują. Można zaryzykować stwierdzenie, że to jest dzisiejszą normą cywilizacyjną. Szczególne zmiany nastąpiły w dostępie do internetu. Dzisiaj już każdy operator telefonii komórkowej dostarcza do niego dostęp w oferowanych pakiet usług. Zatem ten czynnik będący jeszcze do niedawna barierą przestał istnieć. To radykalnie zmieniło warunki techniczne i finansowe do korzystania z internetu.

Fundacja widząc te zmiany w otoczeniu postanowiła to zbadać poprzez niewielką ankietę na respondentach – seniorach. Ankiety przeprowadzono na grupie 241 mieszkańców Wrocławia, której dużą częścią były osoby w wieku 68-75 lat. Kobiety stanowiły 3/4 ankietowanych. W szczególności chcieliśmy się dowiedzieć czy ta grupa społeczna odróżnia funkcję telefonu komórkowego od smartfona. A jeśli tak, to czy mają świadomość funkcji, jakie posiada w sobie smarfon.

Ankieta pokazała, że prawie połowa respondentów używa telefonu komórkowego tylko do dzwonienia, wysyłania SMS-ów i robienia zdjęć. Czynności te nie sprawiają ankietowanym problemu, ale pozwalają wnioskować, że seniorzy nie wykorzystują potencjału swoich telefonów. Wymaga to szkoleń w zakresie kształtowania umiejętności posługiwania się smartfonem z uwzględnieniem aplikacji i funkcji, jakie posiadają obecnie laptopy czy komputery.

Z ankiet wynika również, że rachunek bankowy posiada prawie 89 proc. ankietowanych, ale dostęp do rachunku ma tylko niecałe 83 proc., co oznacza, że 1/5 ankietowanych nie ma dostępu za pomocą internetu do swojego rachunku. Prawie 11 proc., czyli niemal 1 na 10 ankietowanych nie ma rachunku bankowego w ogóle.

Wyniki ankiet potwierdzają bowiem, że seniorzy w miarę dobrze i ze zrozumieniem starają się nadążać za zmianami, zaznajomieni są z możliwościami posiadanych smartfonów. Brakuje im jednak pełnej wiedzy do korzystania z ich wszystkich funkcji, szczególnie w połączeniu z internetem, który już dzisiaj jest nierozłącznym elementem powszechnie znanego „telefonu komórkowego”. Jak widać, seniorzy sami z siebie dostosowali się i dostosowują się do zamieniającej się technologii, jednak ciągle potrzebują wsparcia w postaci szkoleń, ale już nie na komputerach czy laptopach a naszym zdaniem wyłącznie na smartfonach.

Końcowym wnioskiem jest to, aby wspierać seniorów w edukacji cyfrowej, ale z dostosowaniem do aktualnych warunków technicznych, którym na dzisiaj jest smartfon. Uważamy, że ważną rzeczą poza znajomością posługiwania się technologią cyfrową jest umiejętność łączenia jej z zachowaniem potrzeb społecznych, zawodowych, życiowych, aby nadążać za dynamiką rzeczywistych zmian w otoczeniu.

Next article
Home » Kości i stawy » Edukacja informatyczna seniorów
onkologia

Co warto wiedzieć o czerniaku?

Badania alarmują nt. powszechnego braku świadomości dotyczącej profilaktyki nowotworowej, a przecież wczesne wykrycie nieprawidłowości poprawia rokowania pacjentów. Chorzy na czerniaka i ich bliscy potrzebują wsparcia specjalistów, jak również pomocy emocjonalnej i zabezpieczenia finansowego.

Szymon Bubiłek

Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma

Są państwo stowarzyszeniem wspierającym chorych na czerniaka. Dlaczego tak ważnym jest, aby edukować społeczeństwo na temat profilaktyki, objawów oraz rozwiązań terapeutycznych?

Edukacja jest ważną częścią profilaktyki zdrowotnej, którą dzielimy się ze społeczeństwem poprzez m.in. takie projekty jak Onkobieg czy #FuraZdrowia. Im szybsza diagnoza tym szanse na długie życie wzrastają i to jest podstawą we wszystkich nowotworach.

Wczesne rozpoznanie i chirurgiczne usunięcie czerniaka nie tylko poprawiają rokowanie, ale daje szansę wyleczenia u około 90 proc. chorych. Ponad to, ważne jest, aby chorzy z nieoperacyjnym, zaawansowanym (III stopień) lub przerzutowym (IV stopień) czerniakiem wiedzieli, że w Polsce mamy dostępność do terapii na światowym poziomie, które przynoszą bardzo dobre rezultaty.

W dalszym ciągu świadomość społeczeństwa na temat profilaktyki budzi obawy specjalistów. Jak wynika z wydanego przez nas raportu pt. „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków” – blisko połowa Polaków i Polek nie potrafiła wymienić żadnego badania profilaktycznego w kierunku nowotworów. W tym samym raporcie można zaobserwować, że jednym z najmniej wskazywanych badań przez respondentów jest badanie dermatologiczne, które przecież jest podstawą do diagnozy czerniaka. Rekomendowane jest, aby badanie skóry przy użyciu dermatoskopu przeprowadzane było raz w roku. Oprócz tego, warto po prostu być czujnym i oglądać skórę samemu co kilka miesięcy. W razie niepokojących objawów tj. asymetrii znamienia, poszarpanych brzegów, niejednolitego koloru, dużego rozmiaru i postępującej zmiany zachodzącej w znamieniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza

Według Światowej Organizacji Zdrowia o zachorowaniu na nowotwór decydują geny, środowisko i – w największym stopniu – styl życia. WHO szacuje, że można zapobiec nawet 30-50 proc. zachorować na raka, unikając czynników ryzyka. W wypadku czerniaka i tak naprawdę innych nowotworów skóry i raków skóry – czynnikiem ryzyka jest nadmierna ekspozycja na słońce a dokładnie na promieniowanie UV. Ochrona polega na unikaniu słońca w godzinach między 11:00 a 15:00, używaniu kremów z filtrem SPF 50, dbaniu o nakrycie głowy i noszeniu koszuli z dłuższym rękawem, gdy słońce jest w zenicie.

Choroba od strony pacjenta – jak wygląda i z czym wiąże się życie osób chorych na czerniaka oraz ich rodzin?

Choroba nowotworowa wydarza się a co za tym idzie nie można się na nią „odpowiednio” przygotować. Ważnym aspektem są emocje, które w zależności od diagnozy, etapu choroby, dostępności odpowiedniego leczenia, wsparcia najbliższych a także indywidualnie rozwiniętych struktur psychologicznych mogą się różnie objawiać. Pamiętajmy, że zawsze możemy sięgnąć po wsparcie specjalistów: psychoonkologa, psychologa, psychoterapeuty, których „zadaniem” będzie m.in. stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla panujących emocji. Pomoc specjalistów posłuży zarówno osobie chorującej jak i jego bliskim, którzy starając się dać solidne wsparcie osobie chorującej, często sami zapominają o własnym zdrowiu.

W wypadku leczenia długoterminowego życie pacjentów i ich bliskich wymaga dużej reorganizacji, w tym także zwiększenia nakładów finansowych. Jako Stowarzyszenie staramy się zapewniać najpilniejsze potrzeby dla najbardziej potrzebujących pacjentów dzięki darowiznom i środkom pochodzących od darczyńców indywidualnych, organizacji i instytucji.


Next article