Skip to main content
Home » Zdrowy oddech » Astma wieku dziecięcego
zdrowy oddech

Astma wieku dziecięcego

dziecięca
dziecięca

Astma u dzieci przebiega w inny sposób niż u dorosłych, chociaż jej mechanizm – przewlekły proces zapalny jest wspólny. Współczesne metody profilaktyki i leczenia pozwalają dziecku na życie bez ograniczeń wynikających z samej choroby.

Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Prof. nadzw. IGiChp, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Wiele się dzieje się w edukacji zdrowotnej poświęconej chorym na astmę. Czy poprawił się stan wiedzy o astmie dziecięcej?

Pomimo iż czynionych jest wiele wysiłków, aby można było w sposób jednoznacznie twierdzący odpowiedzieć na to pytanie, musimy mieć świadomość jak wiele jeszcze wyzwań przed nami. Edukacja prowadzona jest aktywnie i systematycznie przez lekarzy.. Nie do przecenienia jest również rola stowarzyszeń pacjentów. Jednakże największe zadania stają przed samym chorym i jego rodzicami – chęć „poznania choroby, oswojenia jej” pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów leczenia niż w przypadku postawy „biernego obserwatora”. Niewątpliwie również w dobie internetu możliwości  i znaczenie określenia „edukacja zdrowotna” także nabrało nowego wymiaru.

Dziecko chore na astmę to źródło nieustających obaw rodziców. Kiedy astma dziecięca może stanowić rzeczywisty problem?

Astma u dzieci przebiega w inny sposób niż u dorosłych, chociaż jej mechanizm – przewlekły proces zapalny jest wspólny. Współczesne metody profilaktyki i leczenia pozwalają dziecku na życie bez ograniczeń wynikających z samej choroby. Normalna aktywność fizyczna, możliwości uprawiania sportu  – astma  nie stawia tutaj barier pod warunkiem „świadomego”  podejścia do choroby, przestrzegania zaleceń leczniczych.  Edukacja zdrowotna, posiadanie niezbędnego minimum wiedzy na temat przyczyn i przebiegu astmy w istotny sposób to umożliwiają.

Co zwiększa ryzyko wystąpienia astmy u dzieci?

Astma jest chorobą w której predyspozycje genetyczne ujawniają się pod wpływem czynników środowiskowych . Oprócz  wszechobecnych alergenów istotne są również  zanieczyszczenia środowiska, głównie dym tytoniowy. Dzieci są pierwszymi „ofiarami” nałogów dorosłych, wbrew własnej woli stając się biernymi palaczami. To szkody dla układu oddechowego często nie do naprawienia. Pamiętajmy również, że przyczyną ciężkich napadów astmy, a nawet zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych mogą być alergeny pokarmowe zawarte w jajku, orzeszkach, rybach, skorupiakach.

Czy obawy przed wieloletnim leczeniem astmy są uzasadnione?

W świetle współczesnej wiedzy, wieloletnich doświadczeń i  praktyki klinicznej możemy współczesne leczenie astmy uznać za skuteczne i bezpieczne. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, bowiem podstawą leczenia farmakologicznego u większości chorych jest codzienne, systematyczne  stosowanie w inhalacji preparatów steroidów wziewnych.  Nie wykazują one  ogólnoustrojowych działań niepożądanych ze względu na miejscowy, ograniczony do układu oddechowego zakres działania.

Dlaczego jedni chorują na astmę, a inni nie?

Podobnie jak w wielu innych chorobach przewlekłych, to efekt „wspólgrania” wrodzonych predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych. Ekspozycja na alergeny, dym tytoniowy,  powszechne zakażenia wirusowej układu oddechowego to czynniki ujawniające nasze predyspozycje odziedziczone po przodkach.

Czy jest możliwe całkowite wyleczenie?

Można powiedzieć, że prawidłowo postawione i potwierdzone rozpoznanie astmy stawia przed lekarzem i chorym wyzwanie – jest to choroba „na całe życie”. Ale nie oznacza to, że nie potrafimy kontrolować jej objawów, wręcz przeciwnie – można kontrolować objawy choroby i żyć normalnie, praktycznie bez ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego. Do tego jednak potrzebny jest „zespół terapeutyczny” w którym nie mniejszą rolę niż lekarz odgrywają  dziecko i jego rodzice. Ich aktywne podejście do choroby ma decydujące znaczenie.

Next article
Home » Zdrowy oddech » Astma wieku dziecięcego
zdrowy oddech

Astma, a sytuacja polskich pacjentów

Dr-n.-med.-Piotr-Dąbrowiecki

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP

Astma jest chorobą o zmiennych objawach, dlatego sprawia problemy diagnostyczne. Co możemy zrobić, by to zmienić? Na te i wiele innych pytań odpowie nam nasza ekspert dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Jaki jest profil epidemiologiczny astmy w Polsce? Ile statystycznie osób nie ma świadomości choroby?

Badania epidemiologiczne (ECAP 2008) wskazują, że około 10 proc. społeczeństwa może mieć objawy astmy. Oznacza to, że w Polsce mamy prawie 4 miliony astmatyków. Dane NFZ z 2019 roku donoszą, że zdiagnozowanych jest 2,2 miliony, z czego tylko połowa jest odpowiednio leczona. 25 proc. chorych ma odpowiednie rozpoznanie i ma odpowiednie leczenie. Niestety wielu pacjentów, nawet jeśli ma rozpoznanie, to nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Wtedy dochodzi np. do częstszych ataków, co zmusza pacjentów do używania leków ratunkowych, które powinny być stosowanie jak najrzadziej. Najważniejszym elementem terapii astmy jest zastosowanie leków przeciwzapalnych (steroidów wziewnych) zmniejszających stan zapalny w układzie oddechowym, powodujących ustąpienie duszności i męczącego kaszlu.

Jakie zmiany muszą nastąpić, aby polepszyć proces diagnostyczny astmy w Polsce?

Astmę rozpoznajemy u chorych zgłaszających duszności, kaszel lub świszczący oddech. Dobrze zebrany wywiad i badanie fizykalne wystarczy by postawić rozpoznanie. Typowa dla astmy jest zmienność objawów – kaszel w nocy, duszności w czasie i po wysiłku fizycznym. Natomiast u doktora w gabinecie chory czuje się „zdrowo”. Warto zaufać pacjentowi gdy mówi o duszności czy świszczącym oddechu po kontakcie z zimnym powietrzem bo ta cecha to nadreaktywność oskrzeli – istotny element wskazujący na astmę. Zaufanie lekarza do pacjenta ma ogromne znaczenie.

Właśnie po to, by polepszyć proces diagnostyczny i leczenie astmy w Polsce stworzyliśmy koalicję specjalistów i pacjentów na rzecz leczenia astmy. Powstał nowy model zarządzania chorobą, nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej u chorych.

Jak ważna jest rola zachowania ciągłości leczenia astmy w dobie pandemii?

Pandemia znacznie nasiliła problem niediagnozowania astmy, ponieważ pacjenci zamknęli się w swoich domach, z obawy przed zarażeniem. Chorzy mieli także ograniczony dostęp do specjalistów zajętych leczeniem COVID-19 i powikłań związanych z ta chorobą. Już przed pandemią chorzy na astmę czekali 7 lat na postawienie rozpoznania.(średnia europejska to ok. 3,5 roku). Przez COVID ten czas się wydłużył. Ważne jest, by jak najszybciej rozpoznać chorobę i wdrożyć leczenie, ponieważ tylko ono gwarantuje kontrolę choroby i normalne funkcjonowanie.

Jakie są rekomendacje dla chorych na astmę w dobie pandemii?

Polskie Towarzystwo Alergologiczne już 30 marca 2020 wydało rekomendacje dotyczące terapii astmy w czasie pandemii. Stwierdzono, że sterydy wziewne stosowane przez chorych na astmę są bezpieczne, co więcej zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i łagodzą objawy COVID-19 u osób które chorują. Dlatego nie należy przerywać leczenia, a wręcz przeciwnie – stale je kontynuować. Odstawienie leków wziewnych jest czynnikiem ryzyka nie tylko ciężkiego przebiegu choroby, ale również zgonu.

Jakie są sposoby kontrolowania i monitorowania astmy?

Niekontrolowana astma może się nasilać. Najważniejsze jest rozpoznanie – na jego podstawie dobierana jest terapia. Jeśli pacjent ma objawy codziennie, podstawą będzie podawanie dwóch leków – przeciwzapalnego i rozszerzającego oskrzela. Na następnej wizycie, sprawdzamy czy występują objawy astmy, jeśli nie – to kontynuujemy leki jeśli tak, zwiększamy dawki. Test kontroli astmy ACT jest wstanie odpowiedzieć na pytanie czy chory na kontrolowaną chorobę. Warto go wypełnić i przynieść do lekarza na kolejna wizytę. Dostępny on-line na stronie: www.astma-alergia-pochp.pl.

Jaką rolę w ścieżce leczenia pełni zindywidualizowana forma leczenia?

W myśl nowych zasad leczenia astmy każdy pacjent powinien mieć zindywidualizowaną terapię. Mówiąc kolokwialnie: „szyjemy na miarę” leczenie dla pacjenta. W tym przypadku w zależności od ilości objawów i wyniku badania spirometrycznego dopasowujemy terapię, by jak najbardziej kontrolować chorobę i ją ustabilizować. Leczenie te nie powinno być stałe, a zmieniać się wraz z częstością objawów. Dążymy przy tym do autonomii pacjenta, który sam dobiera dawkę leku w taki sposób, by leczył przyczynę choroby, przy okazji zmniejszając objawy.

Czy chorzy powinni korzystać z dodatkowych źródeł informacji o swojej chorobie?

Edukacja w astmie to podstawa, by uzyskać efekty terapii. Wraz ze sprawnym rozpoznaniem i odpowiednim leczeniem edukacja daje szansę na sukces terapeutyczny. Jak najbardziej zachęcamy pacjentów do korzystania z informacji zawartych np. na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego www.dlapacjentów.pta.med.pl. Do czasu pandemii funkcjonowały także szkoły dla chorych na astmę. Teraz są w internecie. Warto się edukować, by zrozumieć mechanizmy choroby, jednak wiedzę tę należy czerpać ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Nieoceniona jest w tej kwestii także rozmowa ze swoim lekarzem prowadzącym. Czasem przez niezrozumienie choroby pacjenci przerywają leczenie, skazują się na objawy i zaostrzenia choroby.

Koalicja na rzecz Leczenia Astmy to wspólny projekt przedstawicieli środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Celem działań w ramach tego projektu jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”, opracowywanym przez Uczelnię Łazarskiego, czerpiąc z najlepszych doświadczeń z innych obszarów terapeutycznych.

Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze. Koalicja nie podejmuje działań promocyjnych, a aktywności przez nią podejmowane nie mogą dotyczyć konkretnego produktu leczniczego czy wyrobu medycznego.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Cele tego projektu oraz definiowanie konkretnych projektów realizowanych pod jej egidą leży w gestii Prezydium Koalicji, w skład którego wchodzą przedstawiciele towarzystw lekarskich, eksperci systemowi, reprezentacja środowiska pacjentów oraz konsultanci krajowi.

Więcej na koalicja.pta.med.pl.

Next article